2018. május 4., péntek

Középpontban: „az élet dolgai” - Földesi Ákos sikeres szereplése a filozófia OKTV-n

Gimnáziumunkban, a tantárgyi versenyek történetében még nem volt arra példa, hogy filozófiából, "a bölcsesség szeretetéből” valaki versenyzett volna, s ráadásul, bejutott volna az OTKV országos döntőjébe is ... Földesi Ákos, 12. A osztályos tanuló azonban változtatott ezen, és április 19-én, a legjobbak közt, megszerezte a 30. helyezést. 
Gratulálunk, Ákos a szereplésedhez! Az osztálytárssal és a felkészítő tanárral, Szűcs Zoltánnal a versenyről és a filozófiáról - még az országos döntő előtt - Gubányi Barbara beszélgetett.


- Milyen a kapcsolatod a filozófiával és mióta érdeklődsz iránta komolyabban?
- Szerintem, maga a filozófia egy megfoghatatlan dolog, nehéz behatárolni, hogy egy tudományág vagy inkább életvezetés. Mindenkinek van saját filozófiája, hiszen mindannyian máshogy vélekedünk az élet dolgairól...  Éppen ezért különleges terület ez! Ebből adódik régóta fennálló érdeklődésem is iránta, s nagyon jól kiegészíti másik szenvedélyemet, a történelmet. Izgalmasnak tartom, hogy megismerhetjük különböző korszakok nagy alakjainak felfogását, akiket éppen gondolataik tettek naggyá - néhány éve szívesen olvasom műveiket is.

- Honnan értesültél a versenyről és hogyan készültél rá?
- Szűcs Zoltán tanár úr hívta fel rá a figyelmemet még a tanév elején, kérdezte, hogy lenne-e kedvem hozzá. Igent mondtam, mert szerettem volna magam megmérettetni, hogy eddig megszerzett tudásom mennyire elég.
A jelentkezés után természetesen még jobban beleástam magamat a témába, igyekeztem minél több kapcsolódó könyvet elolvasni, melyek beszerzésében Szűcs tanár úr is sokat segített. Az ókori anyagokkal kicsit meggyűlt a bajom, mert az áll tőlem legtávolabb, de a materialisták tanulmányozását kikapcsolódásként fogtam fel.

- Hogyan épült fel a verseny? 
- A verseny első két fordulója írásbeli tesztből és kifejtésből állt, például összetartozó fogalmakat, szerzőket, műveket kellett összekapcsolni.
Az esszé volt a nagy falat! Megadtak egy gondolatot, amelyből ki kellett indulni és saját kútfőből, de azért híres filozófusok gondolatait is beleszőve, egy nagyjából két oldalas elmélkedést kellett írni. Ezek közül legjobban az tetszett, amikor a technikai fejlődés emberi életre való hatásáról mondhattam el véleményemet. Az utolsó forduló, a szóbeli döntő április 19-én lesz, ahol szóbeli tételeket (esszé) kell majd kifejtenünk (1).

- Számítottál erre az eredményre? 
- Őszintén szólva, nem! Mindig is volt bennem egyfajta kishitűség és lemondás, azt gondoltam, hogy ez nekem úgysem sikerülhet! Éppen ezért nagyon meglepett, amikor kiderült, hogy sikerült jól helytállnom és bejutottam a legjobbak közé. Bízom benne, hogy a döntőben is jól fogok szerepelni és előkelő helyezést tudok majd elhozni, de úgy gondolom, már az eddigi eredményemre is büszke lehetek. Nagyon izgulok már!

- A jövőre nézve vannak-e terveid a filozófiával?
- Tovább tanulni történelemmel fogok, szóval a filozófia egyelőre megmarad hobbi szintjén. De el tudom képzelni azt, hogy a későbbiekben majd, az egyetemen is tanuljak erről - azzal szépen kiteljesíthetném tudásomat, bár azt hiszem, az önszorgalomnak nagyobb szerepe van ebben az esetben ...


Interjú Szűcs Zoltánnal, Ákos felkészítő tanárával 

- Tanár úr, miért döntött úgy, hogy Ákost szeretné elküldeni filozófia OKTV-re?
- Ákossal 11.-es korában ismerkedtem meg a délutáni testnevelés keretin belül. Mivel ő tudta, hogy a tesi mellett filozófiát tanítok, elkezdtünk erről beszélgetni, és hamar rájöttem, hogy rendkívül érdeklődő ez iránt a tudomány iránt, ami ritka az ő korosztályában! Már ekkor láttam, hogy belőle végzősként egy potenciális versenyző válhat. 

- Milyen volt a közös munka?
- Ákossal nagyon jó együtt dolgozni: szorgalmas és tehetséges, mindig igyekszik megfogadni a tanácsaimat, elfogadja a segítségemet, illetve időt és energiát nem sajnálva, folyamatosan készül! Megvan benne az a hihetetlen munkabírás és az olvasás szeretete, ami a filozófia tanulmányozásához kell; rááll az agya, szivacsként szívja magába az információkat.

- El tudja képzelni, hogy Ákos a jövőben ezzel foglalkozzon?
- Teljesen el tudom képzelni! Ahogy megismertem őt, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy hozzá a társadalomtudományok és a bölcsészet áll a legközelebb. Szerintem, ezzel is kellene foglalkoznia, és ehhez elengedhetetlen az a műveltség és széles látókörűség, amit a filozófia nyújt.


- Ön hogy gondolkodik magáról, a filozófiáról? Mennyire egyezik Ákossal a véleményük a területen?

- Azt vettem észre, hogy nagyrészt mindkettőnket ugyanazok a gondolkodók vonzanak, például Hegel és Marx. A magyarok közül pedig Hamvas Bélát tartjuk nagyon érdekesnek, sokat beszélgettünk már róla. Általánosságban azt gondolom, hogy a filozófia mindenkié és felismeréseit, stb. közelebb kellene hozni az emberekhez! Ha valaki megtalálja a saját " irányzatát"  (ami hasonlít a saját elképzeléseihez), akkor ez sokat adhat az neki szellemileg és lelkileg egyaránt, s a hétköznapi élete részévé is válhat. Ehhez csak kellően nyitottnak és érdeklődőnek kell lenni ...

Jegyzetek:
(1)  A filozófia Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladataiból ("Sikeres filozofálást kívánunk!"):

1. ,,[...] 
Azért is áll akkora becsben a hazugság, mert velünk született romlottságunk miatt magát a hazugságot szeretjük. [...] az ember általában nem kedvtelésből szeret hazudni, mint a poéta, nem is érdekből, mint a kalmár, hanem magáért a hazugságért. [...] Ha az emberi elmét megfosztanánk a hiú eszméktől, a csalfa önáltatástól, a balvélekedésektől, az ábrándos képzelgésektől és hasonlóktól, akkor, lehet-e kétség, sokak lelke nyomorúságos és silány kacatok halmazává rokkanna össze, amely önmaga számára is visszatetsző [...] Ámde nem az a hazugság ártalmas, amely [...] csak átvonul a lelken, hanem az, amely a mélyére száll, és ott megtelepszik. [...] a tiszta és egyenes tettek díszére válnak az emberi nemnek, s ha hamisság vegyül beléjük, az olyan, mint mikor a pénzveréskor idegen anyaggal ötvözik az aranyat és az ezüstöt: a fém jobban beválik a használatban, de értékéből veszít.” (Bacon: „Az igazságról”, in: Francis Bacon: Esszék, Budapest: Európa, 1987, 5-7.)

Bacon többféle nézőpontból értelmezi a hazugságot: teológiai, lélektani, morális, pragmatikus szempontból, sőt még az esztétika is szóhoz jut. Mai korunkban, amikor a hazugság szinte átjárja életünket - a szinte kedvtelésből terjesztett álhírektől a nagyon is szándékoltan megtévesztő politikai „üzenetekig”, a fogadóirodákon keresztül manipulált sporteredményekig s tovább - hogyan lehet értelmezni a hazugság jelenségét? Egyetért valamelyik Bacontől felidézett megfontolással? Vagy van saját javaslata, a mai viszonyok ismeretében?

3. „A 20. század művészeti kísérleteiben rögtön szembetűnő a tagadó mozzanat. Kell-e hasonlítson a kép a valóságra? Kell-e törekedni arra, hogy perspektivikusan ábrázoljuk a teret a festészetben? Szükséges-e az, hogy valami felismerhetőt, beazonosíthatót ábrázoljunk? Szükséges-e a keret? Szükségesek-e a színek? Szükséges-e az, hogy a létrehozott tárgy szép legyen? Létre kell-e hozni egy tárgyat (képet, szobrot)? Szükséges-e egyáltalán a tárgy? Ezekre a kérdésekre mindre lehet „nem”-mel válaszolni, és válaszoltak is „nem”-mel. [...] mivel hiányzik a fundamentum - a lehető legtágabb a mozgástér. Szabad a kísérletezés, sőt kísérletezni kell. És mivel ’csak’ művészetről van szó, és nem a való életről, a kísérlet többnyire veszélytelen. Csak ’utánozzuk’ a veszélyt, úgy teszünk, mintha. [...] A hiányesztétika a módszeres kételkedés művészeti megfelelője [...] A hiány a modern, autonóm művészet konstitutív eleme.” (Horváth Gizella: A szép és a semmi, Kolozsvár / Nagyvárad: Egyetemi Műhely Kiadó, 2016, 19. és 20.)

Mit gondol a művészetről, a modern művészet itt felidézett sajátosságainak fényében? Mit gondol az útról, amely a platóni ideáltól, vagyis a politika szolgálatába állított művészettől a hiányesztétikára épülő modern, autonóm művészetig vezet? Vagy netán nincs is ilyen egyenes út, hanem az állítás és a tagadás, az autonómia és a szolgálat minden kor művészetében összetett módon áll viszonyban egymással?

Megoldások: itt!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése