2018. március 4., vasárnap

W. Shakespeare: Hamlet, dán királyfi - A portfólióba beválogatható feladatok


PORTFÓLIÓ DOKUMENTUMAINAK TERJEDELME, FORMÁTUMA  


 • A dokumentumokat, lehetőleg, MS programokkal (pl. Word -ben, PowerPoint -ban, stb.) készítsétek el. A képek fájlformátuma .jpeg és .gif legyen.
 • A dokumentumoknál megadott terjedelem: "minimum - maximum" X oldalEgy (A/4-es) oldal: 2.000 karakter, szóköz nélkül. Betűtípus: Times New Roman. Betűméret: 12 (a címek 14-es betűméretben). Sorköz: 1,5 cm. Margók: alsó, felső, jobb: 2,5 cm, bal: 3,5 cm. Igazítás: sorkizárt. Oldalszám: a lap alján. 
 • A file-okat az adott feladatról nevezzétek el (röviden).  A dokumentumokban  (a címben) minden esetben szerepeljen egyéni készítőjének neve, osztálya és a kelezés. A mappa címében pedig tüntessétek fel az önmagatoknak adott fantázianevet és osztályotokat is. 

 A PORTFÓLIÓBA BEVÁLOGATHATÓ KUTATÁSI FELADATOK

1. A hatalom természete (H. R.)
1.1. Gyűjtsetek 5-6 szállóigét, aforizmáa hatalom természetrajzáról filozófusoktól történészektől, íróktól, stb.! 
1.2. Valamennyi "felismeréshez", gondolathoz a csoport fűzzön, esszében, rövid reflexiót!
- A választott idézet szólhat arról, például:
- - Mi kell ahhoz, hogy valaki hatalomra kerüljön, és azt meg is tudja tartani?
- - Szükségszerű-e, hogy a politikai erkölcs eltérjen a mindennapok etikájától?
- - Mikor és miért reagál másként a tömeg, mint az egyén?
- - Hogyan bánik a hatalom a tömeggel?
- - Mit tehet az egyén a hatalommal és a tömeggel szemben?, stb.
- Terjedelem: min. - max.: 1,5 -2 oldal. Közös elemzés, értékelés, a reflexió szempontjaink megbeszélése.

2. Hamlet-értelmezések (P. N. Cs.)
2.1. Keressetek és kivonatoljatok legalább három, markánsan különböző Hamlet-értelmezést! 
2.2. Az értelmezések számotokra érdekesebb néhány felismeréséhez, gondolatához a csoport fűzzön, esszében, reflexiót, esetlegesen saját értelmezést! 
- Kiindulhattok például Hankiss Elemér Jegyzetekben megadott könyvéből is.
- Terjedelem: min. - max.: 1-1,5 oldal + min. - max. 0,5 - 1 oldal. Kutatás, kivonatolás és, közösen, a reflexió szempontjainak megbeszélése. 

3. Legendás Hamletek (P. N. Cs.)
3.1. Készítsetek egy bemutatót, mely tartalmazza a világ és a magyar színháztörténet 2-2 legendás Hamlet-alakítását és 2 Hamlet-rendezését! 
- A fotók mellett szövegben foglald össze, kik voltak ezek a színészek, ill. rendezők, s mi volt színészi alakításuk, rendezői felfogásuk alapja.
3.2. Egy esszében foglaljátok össze, a csoport számára melyik alakítás, ill rendezés a leginkább rokonszenves, s miért! 
- Terjedelem:min. - max.: 10 -12 dia a .ppt-ben + min. - max. 1-1,5 oldal. Kutatás, kivonatolás és, közösen, a téma véleményezése, az esszé szempontjainak megbeszélése.

4. A Hamlet könyv-illusztrációi, plakátjai 
Gyűjtsetek 10-15 színházi előadást beharangozó plakátot. ill. könyvborító - illusztrációt, majd rendezzétek azokat egy - az adott Hamlet-értelmezésbeli, alkalmazott motívumbeli, stb. hasonlóságok alapján - általatok felállított tipológiába! Az anyagból készítsetek képeket és szöveget tartalmazó bemutatót!
- Bemutatótokban a szöveges információkból legyen világos rendszerezésetek szempontja!
Foglaljátok össze kis esszében, hozzátok melyik típus, s miért áll szándékaiban a legközelebb
- Terjedelem: min. - max.: 10 -15 dia a .ppt-ben  vagy min. - max. 1-1,5 oldal. Kutatás és, közösen, az esszé szempontjainak megbeszélése.

5. A Hamlet mint krimi (A. L. és B. Zs.)
- Hamletet - pl. Szophoklész Oidipusz királyához hasonlóan - bűnügyi történetként is olvashatjuk.  Keressetek közös vonásokat, majd különbséget a Hamlet, a Sherlock Holmes c. detektívtörténet és a Dr. Csont (Bones) c. amerikai televíziós sorozat szerkezete és főhőse között, és tapasztalataitokról számoljatok be egy képeket és szöveget tartalmazó bemutatóban!
- A megoldáshoz végiggondolhatjátok: mi a hasonlóság a cselekmény felépítésében, a néző tudásában, a nyomozó célja tekintetében, ill. a főszereplő (nyomozó) viselkedésében, a nyomozást segítő önmegjelenítési eljárásában. 
vagy
Esszében foglaljátok össze Hamlet és Claudius kölcsönös nyomozásának történetét!
- A darabban a nyomozás kölcsönös, a második felvonás kezdetétől kettős nyomozásra épül. Nyomoz Hamlet és nyomoz Claudius: Claudius Hamlet, Hamlet Claudius titka után.
- Megoldásotokhoz végiggondolhatjátok:
- - Mi után nyomoz Claudius? Mi kelti fel gyanúját, mit akar kifürkészni? Kiket, milyen helyzeteket és emberi kapcsolatokat használ nyomozásának eszközéül?
- - Mi után nyomoz Hamlet? Mi indította nyomozásra, mit akar elérni nyomozása révén? Kiket, milyen helyzeteket és emberi kapcsolatokat használ nyomozásának eszközéül?
- Terjedelem: min. - max.: 10 -15 dia a .ppt-ben vagy  min. - max. 1,5 -2 oldal. Közösen, a bemutató és az esszé szempontjainak megbeszélése
 Áldozatok. Ötlet: Cam Magét, grafika: Caitlin S Griffin

6. Hamlet emberöléseinek erkölcsi, (büntető)jogi megítélése (P. P.)
Foglaljátok össze egy esszében a közös, konszenzusos (mindenki számára elfogadható) erkölcsi véleményeteket Hamlet valamennyi áldozata (Claudius, Polonius, Laertes, Rosencrantz és Guildenstern, Gertrud, Ophelia ) esetében!
- Vizsgáljátok meg az áldozat jellemét, viszonyát Hamlettel, a körülményeket, s ez alapján döntsétek el, szerintetek, "jogos" volt-e a gyilkosság, ill. felhozható-e valami a főhős mentségére?


vagy 
Feltéve azt az esetet, hogy Hamlet életben maradt, vigyétek, tettei miatt, bíróság elé! Ellen és mellette fogalmazzatok vád- és védőbeszédet! Beszédeitekben keressétek meg és használjátok fel a büntetőjog kategóriáit: a "Minősített esetek", "A büntethetőséget, illetve a cselekmény büntetendőségét kizáró vagy korlátozó okok", stb. alapján.
- Terjedelem: min. - max.: 1,5 - 2 oldal. Közös egyeztetés, érvek rendszerezése, ötletek a beszédekhez.


A PORTFÓLIÓBA BEVÁLOGATHATÓ SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK

7. Beszédelemzés (H. R.)
Elemezzétek egy esszében mind tartalmi (aktuálpolitikai), mind retorikai szempontból, Claudius trónbeszédét! 
- Megoldásotokhoz gondolkodjatok el azon,
- - Milyen előzmények után kerül a trónra (ki a jogutódja az idősebb Hamlet királynak), stb.?
- - Mik első politikusi színrelépésének céljai; milyen érdemi intézkedéseket jelent be, és mi azoknak számára a politikai nyeresége?
- - Melyek a szónoklat súlypontjai, milyen hatáskeltő eszközöket használ és hogyan, stb.?
- Terjedelem: min. - max.: 1,5 -2 oldal. Közös egyeztetés, érvek gyűjtése és rendszerezése, ötletek az esszéhez.

8. Ophélia és Hamlet őrültsége (A. L. és B. Zs.) 
Hasonlítsátok össze Ophélia őrültségét és Hamlet tettetett „őrület" viselkedését! Foglaljátok össze egy esszében, mik kettejük esetében a közös vonások, ill. a különbségek!
- Megoldásotokhoz végiggondolhatjátok: 
- - Ophélia jelleme nagyon megváltozik a darab során: az elején testvérével és apjával látjuk, a darab közepén Hamlettel – a mű végén, halála előtt, egyedül. Meglep-e a megörülése?
- Terjedelem: min. - max.: 1,5 -2 oldal. Közös munka: az összehasonlítás szempontjainak gyűjtése és megbeszélése, ötletek az esszéhez.

9. A Szellem parancsa (A. L. és B. Zs.)
Hasonlítsátok össze egy esszében a közös vonások alapján Hamlet „kismonológját" ("Ó, ég minden lakói! Föld! S mi még?/ A poklot is mondjam? ... ) és a Bánk bán első felvonását záró, hasonló helyzetű és szellemű monológgal ("Hogy e tetem fagyos, hogy e szemek Vakok, hogy e fülek dugúlva nem Valának! ...")?
- Megoldásotokhoz végiggondolhatjátok:
- - A "tett" elvégzéséhez milyen előkészületre, felkészülésre van szükség (s miért) a főhősök szerint?
- - Milyen lelkiállapot és ennek megfelelő beszédmód jellemzi az indításokat? 
- - Mennyiben rokon a két elhatározás?, stb.
vagy
Hasonlítsátok össze egy esszében az „Én egy idő óta..." és a „Lenni vagy nem lenni..." kezdetű monológokat! 
- Megoldásotokhoz végiggondolhatjátok:
- - Mi minden kapcsolja össze a kettőt? 
- - Miben hasonlít s miben különbözik a két monológban a Hamlet által megítélt világ? 
- - Miben hasonlít és miben különbözik a két leírás tárgya és miben a leírások (nyelvi) nézőpontja?
- Terjedelem: min. - max.:1,5 -2 oldal. Közös munka: az összehasonlítás szempontjainak gyűjtése és megbeszélése, ötletek az esszéhez.

10. Ophelia, a jókislány (A. L. és B. Zs.)
10.1.Írjatok esszét arról, hogy Ophelia miért ilyen engedelmes!
- Megoldásotokhoz végiggondolhatjátok:
- - Mennyiben következik ez jelleméből, s mennyiben az apjától és bátyjától hallott érvekből? (Mik is ezek az érvek?)
- - Milyen következményei vannak jókislányi engedelmességének?
10.2. Írjatok esszét, melyben szembeállítjátok Ophelia magatartását a Romeo és Júlia című dráma Júliájának alakjával!
- Terjedelem: összesen min. - max. 1,5 -2 oldal. Közös munka: az elemzés, ill. az összehasonlítás szempontjainak összegyűjtése, megbeszélése, ötletek az esszéhez.

11. Hamlet és a szerelem (A. L. és B. Zs.)
11.1. Írjatok esszét arról, hogy vajon Hamlet valójában szereti-e Opheliát, illetve arról, hogy mi minden befolyásolja vele való viselkedését!
- Megoldásaitokban gyűjtsétek össze és értelmezzétek a darabban erre vonatkozó ellentétes, ellentmondásos kijelentéseket! Mind a korábbi szövegrészeket (pl. II/1.), mind a későbbieket (pl. V/1.) vedd figyelembe, ne csak a III. felvonás első és második jelenetét!
11.2. Hamlet és Ophelia számos szempontból egymás tükrei (Láds még a 18. feladatnál!) Mi mindenben hasonlít egymáshoz viselkedésük és sorsuk? Írjatok erről esszét!
- Terjedelem: összesen min. - max. 1,5 -2 oldal. Közös munka: az elemzés, ill. az összehasonlítás szempontjainak összegyűjtése, megbeszélése, ötletek az esszéhez.

12. Hamlet vallomása Rosencrantznak és Guildensternnek
12. 1. Az ...Én egy idő óta (bár nem tudom, miért) elvesztettem minden kedvemet ... kezdetű prózai monológ alapján jellemezétek egy esszében Hamlet lelkiállapotát, ill. annak okait!
12. 2. Hallgasátok meg a Hair című musicalből a monológ megzenésített feldolgozását! („What a piece of work is a man!") Értelmezzétek a monológ Hairben betöltött helyét, szerepét egy esszében!
- Terjedelem: összesen min. - max. 1,5 -2 oldal. Közös munka: az elemzés, ill. az összehasonlítás szempontjainak összegyűjtése, megbeszélése, ötletek az esszéhez.


A PORTFÓLIÓBA BEVÁLOGATHATÓ SZÖVEGALKOTÁSI FELADATOK

13. Rosencrantz és Guildenstern
Helyzetüket és Hamlettel kapcsolatos viselkedésüket jellemezve írjatok egy esszét, melyben körültekintően, több szempontból is vizsgálódtok, értékeltek! Használjátok fel Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halott (1967) című filmjének tanulságait is!
- Terjedelem: min. - max.: 1,5 - 2 oldal. Közös munka: az elemzés, össze-hasonlítás szempontjainak gyűjtése és megbeszélése, ötletek az esszéhez.

14. Szellem-jelenetek (H. R.)
Döntsétek el, mely három, az események során elhunyt, szereplőknek adnátok utólagos lehetőséget arra, hogy szellemként visszatérjenek az életbe, és elrendezzenek valami fontosat (túlvilági üdvösségük, lelki békéjük érdekében), és kivel kell ehhez találkozniuk, akár a holtak, akár az élők közül. A találkozásokat elbeszélés formájában, párbeszédekkel kell megírnotok.
- A játékhoz gondoljátok végig:
- - A Hamletben az összes főszereplő váratlan, erőszakos módon hal meg. Úgy jártak, mint az idősebb Hamlet: egyiküknek sem volt alkalma elszámolni bűneivel, elrendezni élete függőben maradt dolgait.
- -Mi legyen a beszélgetés témája?
- - Hogyan fog majd a beszélgetéshez, mit hoz fel mentségére, mivel indokolja egykori tetteit, stb. ?
- - A másik fél hogyan is viszonyuljon ehhez? 
- - Mi legyen a megfelelő helyszín, alkalom a találkozáshoz? 
- - Hogyan zárulhat a találkozás: megegyezéssel (például megbocsátással), vagy azzal, hogy a felek „csak" kibeszélték magukat, megosztották tapasztalataikat, vagy kiderül, hogy még a halálban is feloldhatatlan a köztük lévő ellentét?
- Terjedelem: min. - max.: 1,5-2 oldal. Közös munka: szempontok gyűjtése és megbeszélése, a helyzetek dramaturgiájának megvitatása, ötletek az esszéhez.

15. Rendezői példány (A. L. és B. Zs.)
Készítsétek el a dráma általatok színrevitelre szánt rendezői példányának (szövegkönyvének) vázlatát! A blogon található tartalom-összefoglalás alapján húzzatok ki jeleneteket vagy jelenetek részleteit úgy, hogy a darab érdemi gondolatmenete, dramaturgiája ne sérüljön! (Melyek az elhagyható (mellőzhető) cselekményszálak, helyzetek, esetleg karakterek? ) 
vagy
Mivel elsősorban nem a cselekményből, hanem a dialógusok és a monológok szövegéből kell a rendezőnek húznia, portfóliótokba ezért egy felvonás meghúzott változata is belekerülhet
- Gondolkodásmódotokat (húzásaitokat), minden esetben részletesen indokoljátok is (pl. "A jelenet, a párbeszéd a cselekmény szempontjából felesleges, mert ...")!
- Terjedelem: (a felhasznált szövegeken kívül) min. - max.: 1,5-2 oldal. Közös munka: lényegkiemelés, a helyzetek dramaturgiájának megvitatása, ötletek a szövegváltozathoz.

16. Látszat és valóság (A. L. és B. Zs.)
Írjatok esszét arról, hogy a darabban hol s hányféleképpen jelenik meg a látszat és valóság kettőségének motívuma! A témához sorolható az alakoskodás, a szerepjáték motívuma is!
- Terjedelem: min. - max.: 1, 5 - 2 oldal. Közös munka: szövegkutatás, az elemzés szempontjainak összegyűjtése és megbeszélése, ötletek az esszéhez.

17. Hamlet és a semmi (A. L. és B. Zs.)
Értékeljétek a darab befejezését Hamlet szemszögéből: sikernek-e vagy kudarcnak, esetleg mindkettőnek? Esszétekben érveljetek, mind a "siker", mind a "kudarc " mellett, és az álláspont alátámasztására fejtsetek ki legalább 3-3 érvet!
- Megoldásotokhoz végiggondolható:
- - Northrop Frye kanadai, Terry Eagleton angol és nyomukban Kékesi Kun Árpád magyar irodalomtudós is Hamlet lényegének a SEMMIt tartja. Frye azért, mert Hamlet lényege a tudat, a gondolkodás, ami szétszedi, elpusztítja, leleplezi a valóságot. Eagleton pedig azért, mert Hamlet szerinte egyik szerepével, egyik beszédtettével, azaz önmagával sem azonos, mindegyik mögül elmozdul. Világrend és katarzis vagy széthullás és semmi.
- Megoldásotokhoz végiggondolhatjátok:
- - Tragikus-e Hamlet halála, vagy az, aki meghal, már annyira elveszti rokonszenvünket, annyira nem képvisel értéket, hogy pusztulása nem érdemli meg a tragédia minősítést? 
- - A darab befejezése pusztán véres káosz, amelyet egy jókor érkező hatalomszakember a maga javára fordít vagy valamiképpen az idő helyrezökkenése, a politikai és az erkölcsi világrend helyreállása?
- Terjedelem: min. - max.: 1,5-2 oldal. Közös munka: az elemzés szempontjainak, az álláspont és az érvek összegyűjtése, megbeszélése, ötletek az esszéhez.

18. A szereplők tükörrendszere (A. L. és B. Zs.)
Hasonlítsátok össze egy esszében, a megadott szempontok alapján 
- a három apátlan fiút: Hamletet, Laertest és Fortinbrast
- -  Hogyan veszítette el apját, kinek köszönheti apátlanságát? 
- -  Milyen a bosszúhoz való viszonya? 
- -  Milyen a gondolkodáshoz és a cselekvéshez való viszonya? 
- - Milyen az alkalmazkodó készsége? 
- -  Mennyire önálló, mennyire befolyásolható? 
vagy
-  királyokat és trónörökösöket: idősebb Hamletet, Claudiust, Hamletet és Fortinbrast
- - Hogyan került vagy kerülhet trónra? 
- - Milyen uralkodó (lenne), milyenek politikusi képességei, cselekvő készsége? 
- - Milyen az időhöz, jelenhez, múlthoz való viszonya? 
- - Mit tekint a legfőbb értéknek? 
- - Milyen a háborúhoz és a békéhez való viszonya? 
- - Milyen az erkölcshöz, becsülethez való viszonya?

- Shakespeare darabjaiban (és sok más irodalmi műben) a jelentés nem csupán a lineáris olvasatból, hanem gyakran a szereplők és helyzetek - térben ábrázolható - tükörrendszeréből, a szereplők és helyzetek közötti párhuzamok rendszeréből, azaz a valamilyen szempontból hasonló helyzetű szereplők viselkedése közötti hasonlóságokból és különbségekből olvasható ki. A tükörrendszer kifejezést azért használjuk, mert a szereplők tulajdonságai, jellemzői, „arcvonásai" egymás tükrében, egymáshoz való viszonyításukban válnak világosabbá, könnyebben értelmezhetővé.
- Terjedelem: min. - max.: 1,5 - 2 oldal. Közös munka: az összehasonlítás szempontjainak összegyűjtése és megbeszélése, ötletek az esszéhez.


A PORTFÓLIÓBA BEVÁLOGATHATÓ ÖNÁLLÓ ALKOTÁS

19. A király trónbeszéde (H. R.)

Tervezzétek meg valamilyen grafikus formában Claudius trónbeszédének helyszínét és protokollját - egyrészt középkori, történelmi időkben, másrészt a modern kor közegében! A képeket, szöveges magyarázattal, rendezzétek bemutatóba!

- Vegyék figyelembe, hogy a király szeretné minél nagyobb körben növelni a népszerűségét, ám a tér akusztikájától vagy a hangosítási lehetőségektől is függ, hogy mennyi jelenlévő hallgathatja a beszédet. 
- A protokoll részeként döntsetek arról, hogy ki legyen jelen a király közvetlen környezetében, ki álljon mellette, ki távolabb, illetve az uralkodó és más jelenlévők öltözködésére vonatkozóan is ajánlásokat fogalmaznak meg. 
- A középkori és a modern környezet esetében is döntő, hogy a zárt vagy nyitott teret választanak, valamint, hogy a szűk udvar vagy egy tágabb tömeg előtt képzelitek-e el a beszédet.
- A terveket bármilyen technikával elkészíthetitek (fekete-fehér rajz, színes filc, festés, kivágás és kollázs, ill. fotómontázs stb.); számítógépet is használhattok a rajzoláshoz. 
- Terjedelem: min. - max.: 8-11 dia a .ppt-ben. Közös ötletelés, a témák véleményezése.

20. Maszkjáték (H. R.)
A saját arcotokból alkossátok meg, majd pedig fotózzátok le Hamlet, Claudius, Gertrud, Polonius, Ophelia, Laertes, Rosencrantz és Guildenstern két "maszkját": a "nyilvánosan vállalt", valamint a "rejteni vágyott" arcukat. A képeket, szöveges magyarázatokkal, rendezzétek bemutatóba!
- Az arcok megmutatáshoz smink, maszk (pl. paróka, álszakáll, stb. is) használandó vagy számítógépes programmal a kép utólag is szerkeszthető. 
- A feladatban abból indulunk ki, hogy minden szereplőnek van egy nyilvánosan vállalt, és egy titkosabb, a többiek elől inkább rejteni vágyott arca.
- Terjedelem: min. - max.: 10 -12 dia a .ppt-ben. Közös ötletelés, a témák véleményezése.

21. #Hamlet
Jelenítsétek meg,/ alkalmazzátok a darab egyik jelenetét, fontos helyzetét, vagy egy karakterének jellemző - eredeti viselkedését, stb. valamely digitális, multimediális műfajban!
- A képregény esetében Ti döntitek el, hogy a darab eredeti szövegéből idéztek vagy egyszerűsített-tömörített mondatokat adtok a szereplők szájába. 
A terveket tetszőleges technikával elkészíthetitek (fekete-fehér rajz, színes filc, festés, kivágás és kollázs, ill. fotómontázs stb.); számítógépet is használhattok a rajzoláshoz.
- A különböző műfajokhoz öleteket meríthettek pl. a "A digitális Arany" c. irodalmi - informat kai pályázatunk pályaművei anyagaiból. 
- Terjedelem és műfaj: választható: 4-6 db mém, 1-2 animáció, 2-3 átirat, parafrázis, 1 (legalább 12, legfeljebb 18 képből álló) képregény vagy 1 videójáték-storyboard vázlata, ("képes forgatókönyv"). Közös ötletelés, a témák véleményezése.

22. "Szellem-terv" (A. L. és B. Zs.)
Tervezzetek meg az 1. felvonás ötödik jelenetének színpadképet, díszlet-, jelmeztervet, valamint hangmintáit! Egy bemutatóban a képeitekhez írjatok részletes színi magyarázatot: az alkalmazott jelmezekről, a térszervezésről, a mozgásokról és hangeffektusokról.
- Legalább három különböző beállításból készítsétek a képeket: olyanból, amelyen jól látszik a Szellem öltözete, azután, amelyen a Szellem és Hamlet, ill. a Szellem és a többiek térbeli elhelyezése isjól látszik.

- A terveket bármilyen technikával elkészíthetitek (fekete-fehér rajz, színes filc, festés, kivágás és kollázs, ill. fotómontázs stb.); számítógépet is használhattok a rajzoláshoz. 
- Terjedelem: min. - max.: 8 -12 dia a .ppt-ben. Közös ötletelés, a témák véleményezése.

23. Kreatív írás: egy témáról kü­lönböző szerepekben (P. N. Cs és H. R.)
Írjátok meg a színészek egyikének részletes párbeszédes, drámai formában élménybeszámolóját, melyet kollégáinak Londonba visszatérve a dániai szereplésről, fogadtatásról tarthatott!

vagy
A sírásónak és cimborájának sok a munkája, hiszen sorban el kell temetni a királyi család összes tagját. Írjátok meg párbeszédes drámai formájában a nagypolitikáról és a világ rendjéről szóló elmélkedéseik folytatását, az újabb sírásó-jelenetet!
- Felbukkanhat a jelenetben az életben maradt Horatio és/vagy Osric (az a körülményes udvaronc, aki a párbajról szóló meghívást adta át Hamletnek.)
- Terjedelem: + min. - max. 1,5-2 oldal. Közös munka: a téma elemzése, a beszámoló vagy jelenet szempontjainak, dramaturgiájának a megbeszélése.
vagy
Vizsgáljátok meg az élők informálódási lehetőségeit, és alkossátok meg lehetséges helyzetértékelésüket: készítsetek interjúkat, egy, a norvég hatalomátvételtől idegenkedő, ill. egy norvégbarát helyi  (létező vagy általatok kitalált) szereplővel! Mindkét esetben készüljön politikai kommentár, elemzés is az adott felfogásban az  aktuális helyzetről!
- A megoldáshoz végiggondolhatjátok:
- - Ki is az a Fortinbras? Hogy kerül ide? Mit tudunk róla? Mit várhatunk tőle?
- - Fortinbras története nem csupán keretezi, de át is szövi a dán királyi udvar válságának drámáját. 
az országban új korszak köszönt be.
- Terjedelem: min. - max. 1,5 - 2 oldal. Közös munka: a téma elemzése, a sajtóműfajok tartalmi, stiláris, stb. szempontjainak megbeszélése, ötletek az esszéhez.

24. Fortinbras és Hamlet 2.0 
Mit tesz ki  Facebook-oldalára Hamlet és Fortinbras az események alatt? Tervezzétek meg a dán és a norvég királyfi Facebook-profilját, 4-6 ismerőssel. Majd írjatok (a nevükben) egy-egy 10-15 mondatos - valamely, drámabeli  helyzetükről tudósító -  összefoglaló posztot, a hozzájuk kapcsolódó 3-5kommenttel! Készítsétek el, továbbá, Dánia c. fotóalbumukat, mely 1 - 1 szelfit, és 4-4 "fotót" tartalmaz a dániai eseményekről (utóbbiakat rajzolhatjátok vagy digitálisan is szerkeszthetitek)! Végül, adjatok meg a nevükben, meghívóval,  egy közelgő eseményt is!
- A megoldáshoz végiggondolhatjátok:
- - Milyen lenne Hamlet és Fortinbras kapcsolata viszonya, ha a dán királyfi nem válik gyilkossá?

Felhasznált szakirodalom: 
 • Jan Kott: Kortársunk, Shakespeare. Gondolat Könyvkiadó, 1970 (J. K.)
 • Cs. Szabó László: Dráma vagy szerep: Hamlet in: Shakespeare. Esszék, 1987
 • Popper Péter: Kizökkent az idő, Saxum, 2006 (P. P.)
 • Géher István: Hamlet, dán királyfi in: Shakespeare-olvasókönyv, 1991
 • Hankiss Elemér: Hamlet színeváltozásai. Hamlet-értelmezések a XVII .századtól napjainkig. Savaria University Press, 1995 (H. E.)
 • Hudáky Rita: Shakespeare Hamlet háttéranyag és tanítási segédlet pedagógusoknak.  "IRAM", Örkény Színház, 2014. (H. R.)
 • Kerek Roland - Tóth-Mózer Szilvia: Shakespeare az egész világ - projektterv(K. R. és T.- M. Sz.)
 • Arató László, Beöthy Zsófia (fejlesztők): Tanári útmutató. Szövegértés – szövegalkotás 11. évfolyam, 3. fejezet. A reneszánsz és a reformáció irodalma, Educatio Társadalmi és Szolgáltató Kht, 2007 (A. L. és B. Zs.)
 • Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Korona, Budapest, 2005. (P. N. Cs.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése