2018. január 31., szerda

A legjobb projektmunkák 12. évfolyamon (2017/2018., 1. félév)

A következőkben a "Zene - szöveg - színházi eszközök - színészi játék" – a művészi hatáskeltés eszközei egy videoklipben" feladat legjobb megoldásaiból idézek. A projekt- és az egyéni munkák alkotóinak is gratulálok, szépen dolgoztatok!


Missh: PróbálkozokDienes Dominika, Kollár Fruzsina, Klein Szabrina és Nagypál László (12.A)
Az előadó jellemzése, a dal életműben elfoglalt helye, jelentősége (Nagypál László): - Azért választottuk ezt a klipet, mert a szöveg a 21. századi fiatalokra nagy hatással van, mert a mi stílusunknak megfelelő stílusban szólal meg, ezért sokan így mis is példaképként tekintünk rá.
    1990-ben született Romániában Demeter Mihály néven. Magyarországra a családjával együtt kerültek ... . Szegény családból származik (ami mint téma régebbi zenéiben is meg is jelenik), s mivel más lehetősége a kitörésre (8. általánost végzett) nem volt, kezdett zenélni. Karrierjét 2010 előtt kezdte meg egy barátjával, Rhino-val (Balogh Edvárd), de útjaik nem sokkal később szétváltak. Már az első klipjének hátterében is a szerelmi élete és saját lelki állapota áll, ami későbbi műveiben is nagy szerepet játszott. Az első jelentős szóló száma 2010-ben jelent meg - Egy perc címmel, ami a legelső videóklipes száma is volt.
      Ekkor még a zene nem játszott főszerepet az életében, nem volt elég a megélhetéshez. Stúdióját a saját szobájában rendezte be tette ki (egy alig működő midi billentyűzet és egy kínai mikrofon). Kezdetei sikereiben nagy szerepet játszott Horváth Tamás & Raul. Közös zenéik: Beléd estem; Egyszer szeret egyszer nem (milliós nézettséget hozott a legnagyobb videómegosztón). Ezután, már sikeres zenészként kezdett együtt dolgozni Burai Krisztiánnal, aki mára Magyarország egyik legnagyobb zenei producerévé nőtte ki magát. Közös zenéik: 60 nap (12.5 milliós nézettség), Budapest (10 milliós nézettség), Hideg tél, Holdfény, Lyukas cipő, Késő… , és a Hosszú út. 
   Kezdeti sikereinek hátterében egy szerelmi csalódás áll, ami azóta is végigkíséri zenei életét. Mostani dalaiban is megjelenik ez a régi és hű szerelem. Betegsége (crohn) óta ez a trauma is szerepet játszik mindennapjaiban. Ez a csalódás a zenéiben ütközik ki. Mindennapjait a zene teszi ki, kötetlen életformát él, mely dalok többségének szövegében meg is jelenik, így az általunk választott számban is. 
      Az általunk választott dal meghatározó szerepet tölt be az egész zenei életében. Ez az első igazán ars poetica-jellegű zenei műve, mely 2017-ben jelent meg (az album címe is Próbálkozok lett). A dalban őszintén vall életéről, semmit nem ferdítve kapunk vissza, mely miatt a legtöbb emberre hatással van, hisz egyes emberek azonosulni tudnak a szövegben leírtakkal. 
 A dalszöveg mint irodalmi szöveg (Kollár Fruzsina): - Az általunk választott dal szövegének komoly mondanivalója van. Sokak elítélik rappereket, azt gondolják, hogy dalaik már nem is lehetnek komoly, mély tartalmúak, mert ők csak káromkodni tudnak. De ez egyáltalán nem így van! Minden ember életében vannak kudarcok, csalódások, mély pontok és rengeteg rossz emlék. Sokan ezek hatására összetörnek, és úgy érzik életük felesleges és jelentéktelen, de vannak, akik ezekből építkeznek... 

    A dal rögtön a refrénnel kezdődik, ezzel próbálja az előadó nyomatékosítani, hogy a refrénben leírtak fontos üzenetet hordoznak: "de holnap jobb lesz Akartam, hogy higgy…” - Az egész élet egy megfelelésről kell, hogy szóljon? Nem! Nem felelhetünk meg mindig mindenkinek, saját útjainkat kell, hogy járjuk és az általunk felállított célokat kell teljesíteni: "Én nem változom meg, ilyen maradok”. Rendre egyes szám második személyű igealakokat használ, tehát konkrét személyhez szól. Egy konkrét személy szeretné, hogy megváltozzon: "olyan lehetnék, mint TE". És ez a konkrét személy (némi háttérinformáció), nem más, mint egy lány. Úgy érzi, hogy őt elítélik: „és akik elítélnek azok pont olyanok, mint te”. Majd a megváltozás lehetetlensége jelenik meg, ugyanis ő csak saját magát tudja adni, ellentétben a legtöbb huszonegyedik századi emberrel, akik csak maszkok mögött jelennek meg és csak szerepeket játszanak: "Szerepeket játszanék, de nekem ez nem megy,/ még a te kedvedért sem’’- a megváltozás még a bizonyos lány kedvéért sem megy.
    A fény megjelenése a szövegekben a megvilágosodást, reményt szokta jelképezni, így a dalszövegekben is, de itt az előadó már ezt sem találja: "Nem tudom, hogy hol a fény”.
Ezután pedig a szerző életmódját jeleníti meg a szövegen keresztül:,, Elszívok egy cigit és a zenémbe menekülök’’. Emellett pedig zeneszerzői tevékenysége és az írás vágya is megjelenik, ami Missht felszabadítja, csak ebben érzi a feloldódást: "csak had írjak még egy dalt”, "zenémbe menekülök el”.
       Majd újra a lányhoz szól, amit az egyes szám második személyű igealakból válik világossá. Me megtudhatjuk azt, hogy ez hölgy elítéli: "és akik elítélnek azok pont olyanok, mint te.” E sorok után újra a refrén jön, mely magában foglalja az egész dal lényegét, és azzal, hogy kétszer egymás után énekli Missh még inkább erre kerül a hangsúly: hogy megváltozásra, lehetetlen - a saját temperamentuma miatt.
      A refrén után a saját családi élete jelenik meg, ezen belül pedig az édesanyja feltételezett csalódása: "nem lettem olyan gyerek, akiről álmodtál/ és nincs diplomám”. Megjelenik a fájdalom, ugyanis  ezzel az életmóddal nem tud teljesen megfelelni a legfontosabb embernek: az édesanyjának (sem). Ezután újra a saját életmódja jelenik meg előttünk:,, csak füstöm szál”. ,, Minden egyes bulin le kell, igyam magam, mert nem bírom azt a dalt amiben arról éneklek hogy elfelejtettem pedig még mélyen bennem van”. Leírja a valódi érzéseit a szeretett régi lányról, ezért ezt tekinthetjük egy vallomásnak is, mely az eddigi életbe beletörődött énjével ellentétes, hisz mély érzelmeket hordoz.
Az utolsó refrén előtt pedig a zene fontosságáról vall, mely életét határozza meg, hogy a halál: "stúdióban talál.”
      (...) E dalban a szerző valódi, "nem megjátszott" életéről ír tisztán. A leírt tények csak az igazságot mondják, megismerjük családját és szerelmét. Mindezekről mély érzelmekkel vall, ami bizonyítja, hogy ellenzői vádjai hamisak: hisz igenis egy érzelmes embert mutatnak ezek a sorok. 
Ez a dal nagy hatással van sok fiatalra, hisz mi azt szeretjük ha egy dalnak van mondanivalója és e szám őszinte, ami miatt sok fiatalt megfogott a dal szövege, mint a mi kis csapatunkat is. :)
Zenei kifejezőeszközök (Klein Szabrina): - A dal zenei stílusát nézve rap stílusú, mint ahogy az előadó összes többi műve is, mely alkalmas arra, hogy a szám lényegét kifejezze, még inkább befogadhatóbbá tegye. A rap egyfajta életstílus, ritmikus dalszövegmondás, kántálás. Ezért A próbálkozom ritmusa változó. A sebesség 130 bpm. Az egész dalt végigfutják a különböző zenei kifejezőeszközök. Ilyen például a hangnemek változása, indulatos kifejezések - olykor káromkodás is -, melyek szintén az előadó lelki állapotát, zaklatottságát tükrözik. Mivel rap stílusban szólal meg a szám, ezért tempója gyorsabb, mint egy átlagos könnyűzenei dalnak. A refrénnél viszont a tempó lelassul, mellyel a mondanivalója még inkább kitűnik, hisz a refrén az, ami itt is összefoglalja a dal egészét, ez ad keretet.

      (... ) A hangmagasság változása leginkább a refrénnél és a tagadó szavak használatánál figyelhető meg pl.; 0:30. A hangsúly, mely a szó első szótagjára eső erőtöbblet, is a tagadó szavaknál és a címet adó próbálkozom szónál fontos, valamint azoknál a részeknél, ahol a megváltozás tagadásáról énekel.
      (... ) A szünetek nem jellemzőek, ami szintén az érzelmek, gondolatok áramlását segítik, illetve a zaklatott lelki állapotot tükrözik, amivel az előadó küzd. A háttérben egy női hangot is hallhatunk pl.:2:50, ami a refrént ismétli Missh mellett, mellyel szintén a mondanivaló válik hangsúlyossá. Színesebbé is válik ezzel a dal, hisz ez a női hang ellentétben van az előadó rapelő stílusával.

Előadói, színészi megjelenítés (Dienes Dominika): - (...)  Missh videóban számos kifejezőeszközt használ. Éneklés közben ritkán néz egyenesen bele a kamerába és még napszemüveg is van rajta, tehát a szemét nem látjuk, ami a mimikájának egy jelentős részét elrejti előlünk. Ennek ellenére tükröződik arcán zaklatott lelki állapota.
      Nemcsak a dal, hanem a testbeszédében is megfigyelhető az érzelmi túlfűtöttség. Erőteljesen és nagy ívben mozgatja a karját, ami szintén az érzelmek, zaklatottság, és mély érzelmi világot jeleníti meg. A kéz segíti az előadót abban, hogy még nagyobb érzéssel tudja átadni a mondanivalóját a befogadó közönségnek. A fej mozgatása szintén, ezt segíti kifejezni, hogy az előadóban valamiféle ellenérzés lehet, mely visszavezethető a zavart lelkiállapotára.
        A szóbeli és nonverbális kommunikáció közt a videóban összhang van. Amiről énekel, és amit át akar adni, az ugyanazt tükrözi, mint a testbeszéde. Ez azért is fontos, mert amikor valakivel beszélünk vagy valakit hallgatunk, nemcsak a szavait figyeljük, hanem az egész embert. Ha összhang van a szavak és a testbeszéd között, akkor az illető hitelesnek tűnik, ha nincs összhang, alakoskodónak. (...)
Színházi eszközök (díszletezés, helyszínválasztás, jelmez, kellékek, stb.) használata: - A klip díszletéért illetve ruháiért Leho és Müller Emese a felelősek. A helyszín ismeretlen, a főszereplőt-előadót egy folyóson követhetjük végig. Rajta felül felső nem található, mely több klipjében is hasonló, hisz ezzel mutatja meg a betegsége utáni testét, mely már nem olyan, mint régen, de ő ezt sem szégyenli.
      Az említett folyosón a kellékek a mindenfelé szórt lapok. Ezek a lapok jelképezhetik a címben is szereplő próbálkozást, mely folytonos a lap mennyiségét látva vonhatjuk le ezeket a következtetéseket, illetve a lap fontos, hisz Missh zeneszerző is.
     A másik helyszín egy szoba, hol feltűnnek a mellékszereplők is (1:22). Az ő arcukat maszk takarja. Ez a maszk az arcnélküliséget tükrözi, a titokzatosságot. A maszkok különlegesek, mert egy átlagos maszkon a szemek helye nyitott, viszont ezeken a klipben látható maszkok szemei is le vannak ragasztva, mely végső sötétséget ad viselőjének, ruhájuk a maszk mivoltával ellentétes, hisz elegáns öltözetük van. Emellett egy hölgy is felbukkan (0:50-nél), akin szintén álarc található. Az előadón nem maszk, hanem egy napszemüveg van, melynek szerepe hasonló, mint maszké.
     A főszereplő nyakában egy keresztes medál lóg, mely hitét erősíti a nézők szemében. E szobában , ahol minden szereplő jelen van egy megterített asztal. Az asztalon gyertyák vannak, melyekre többször a kamera rá is közelít. Ezek jelképezhetik a fényességet, a megvilágosodást. A klip végén egy autó tűnik fel Missh mellett, mely a rengeteg munkájának eredményét – a sok próbálkozás eredménye is lehet ...
Filmes eszközök (kamera, vágás, stb.): - A filmes eszközök legfontosabb egysége egy klipben, a fény és árnyék játéka. Hiszen ennek segítségével az előadó kiemelkedik a környezetből és végig ő áll középpontban. A "fényírás művészete" hangulatot teremt és emelet érzelmi állapotot is segít kifejezni. Az előadó nem alulról van megvilágítva, hiszen az ellenszenves lenne a befogadó közönségnek, hanem felülről világítják meg, ami egy alázatosabb fénybeállítás.
     A ritmikus eszközök közé sorolható a vágás. A vágás nemcsak mechanikus tevékenység, hanem a vágás nevezhető a második rendezésnek. A vágó adja a végleges formát meg az elkészült videónak. A vágás segítségével lehet eltüntetni a nyersanyagú felvételből, amit az énekes nem szeretne beletenni az elkészült műbe. (...) A klipben pontosan tükröződik az előadó egyénisége, hiszen az ő saját normáihoz kellett elkészíteni, és emiatt, olyan egyéni mozdulatok, jelentek meg ebben a videóban is, mint sok másik egyéb videójában az előadónak. 

Részletek a projektnaplókból:
Kollár FruzsinaCsapatunk gyorsan megalakult, mert jó barátok vagyunk. Az első feladatunkat is gyorsan elvégeztük, mely a jegyzőkönyv megírása volt, amely túl sok izgalmat és erőfeszítést még nem adott és nem igényelt ... Itt kiválasztottuk, ki melyik feladatkört végzi majd el, ami a későbbiekben nem volt túlságosan fontos, hisz a munka javát egy "összeülős" délután hoztuk össze.            Mivel én ismerem a csoportban Laci mellett a legjobban az előadó - Missh életrajzát, s zenei világához is én állok a legközelebb, ezért az ezekhez kapcsolódó feladatrészeket én végeztem el. Ilyen volt például a zeneszöveg elemzése, melyhez sok háttérinformációra volt szükségem Missh élettörténetéről. Ehhez kis kutatás kellett, ami során még több plusz információval gazdagodtam az egyik példaképemről. Ez a kutatás sok újat adott nekem is, melyek nagy többségét fel is tudtam használni a munka során. Ilyen volt például a magánéleti infók, amelyek sokat segítettek a dalszöveg megértésében és továbbgondolásában.
      Mivel a szöveg mondanivalója engem is megérintett, ezért elemzése gördülékeny volt, és irodalmi tudásomat is néhol hasznosítani tudtam :-). A sok plusz információt, remélem a továbbiakban is majd tudom hasznosítani!
        A projekt első szakaszát Lacival ketten gondoltuk át, ennek megírása is gyorsan ment, (...) E feladatok mellett ugyanúgy segítettünk egymásnak a többi feladatban is, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy egy projektfeladatot el tudjunk készíteni. A munka nagyon jó hangulatban ment, hisz mindenki egyaránt tett hozzá. Véleményem szerint egy jó kis projektet hoztunk össze, nagyon sokat próbálkoztunk :-) , és igyekeztünk, hogy minél jobban sikerüljön!

Klein Szabrina: - (...) mivel jól tudunk négyen együttműködni, ezért a projekt nagy részét együtt csináltuk, mint egy jó csapat. A munkát egy összeülős délután csináltuk meg, ahol mindenki egyaránt részt vett, és ötleteit érvényesíthette. Mivel mind a négyen máshoz értünk jobban ezért én például a fogalmazások javát csináltam.
    (...) A megíráshoz nagyon sok információra volt szükségünk, mivel Laci és Fruzsi az előadó életével, illetve munkájával volt jobban tisztában, ezért én például azoknak a dolgoknak néztem utána, ami például a stílust vagy klipben használt díszletet, kellékeket illeti. Ez annyira nem volt érdekes nekem, mivel ennek kutatása túl ,, száraz” volt, mindennek utána kellett nézni (annak is, hogy amit például neten írnak, valóságos-e). Ez a kutatás pár napig tartott, ugyanis szeretek a dolgoknak részletesen utána nézni, így muszáj, volt nagyon sok oldalt végignézni. De visszagondolva nem volt ez még sem annyira rossz, hisz nagyon sok új információval gazdagodtam (...)
      Sokat olvasgattam fogalmazás miatt az előző évek projektjeit és segédleteit, mely azt kell, hogy mondjam, hogy csapatunknak sokat segített. Véleményem szerint ez a fajta házi dolgozat jobb talán, mint a többi, hisz itt együtt tudtuk összehozni, közösen alkottunk, és mindenki a maga remek ötleteivel gazdagította projektünket. 

Dienes Dominika:
- (...) A feladatvégzés közben sokat beszélgettünk és jól éreztük magunkat együtt, ami abból is látszódott, hogy nagyon gyorsan eltelt az idő. Közösen megnéztük a videót, és mindenki, amit tudott beletett abba, hogy egy olyan kész projektfeladatot adjunk ki a kezünk közül, ami a lehető legjobb legyen. Ezért is a csapatmunka nagyon gördülékenyen ment, hiszen mindenki mondta, ami éppen eszébe jutott és így összetudtuk rakni, hogy egyes részeknél mi legyen. Mint, ahogy azt mindannyian tudjuk, a csapatunka egy nagyon nehéz feladat, akár régi barátokkal kell együtt dolgozni vagy teljesen idegenekkel. Viszont ez a feladat sok mindenre tanít meg minket. Az egyik legfontosabb az együttműködés. Ez nálunk maximálisan jelen volt. Semmi nem okozott nehézséget, hisz tökéletesen együtt tudtunk dolgozni és segíteni a másikat és elfogadni az ő ötleteit is. Nagyon örülök, hogy részese lehettem egy ilyen jó csapatnak és, hogy együtt dolgozhattam velük. Hisz ez a fajta feladat életünk során még számos alkalommal előtérbe fog kerülni, és ahhoz ez egy remek tapasztalatszerzési lehetőség volt.

Nagypál László: - Azt a feladatot kaptuk, hogy egy projektmunkát kell egy csapatban létrehozni. Nem volt számomra se kérdés, hogy kikkel leszek egy csapatban, hiszen a csapattársaim mind nagyon jó és régi barátaim. Amikor a témát beszéltük meg, hogy miről is szóljon a beadandónk, akkor konfliktus nélkül mindenki remek ötletnek találta a kiválasztott személyt, hisz mi mind nagyon szeretjük és felnézünk az előadóra.
      A csapatmunka nagyon gyorsan és gördülékenyen elkészült. Kiosztottuk, hogy ki külön mit csinál, de egyik délután megbeszéltük és fogtuk magunkat és beültünk egy számunkra kedves helyre, ahol a feladatvégzés mellett egymással is jót elbeszélgettünk. A feladatokat nem egyedül kellett kitalálnunk, hanem minden egyes feladatot közösen megbeszéltünk és segítettük a másikat. Miközben dolgoztunk nagyon gyorsan telt az idő, hisz egy remek csapat tagja lehettem, akik a barátaim. Nagyon élveztem az erre fordított időt és munkát.
    Kezdetben azt gondoltam, hogy nehéz lesz összehozni, hogy megegyezzünk, de tévedtem. Semmilyen konfliktus, vita nem alakult ki és mindenkinek az ötletét, gondolatát elfogadtuk és feldolgoztuk. Ez a feladat nemcsak számomra, hanem az egész csapat számára egy nagyszerű tapasztalatszerzés volt. Megtanultunk tökéletesen együtt dolgozni és segíteni a másikat. Remélem, a későbbiekben is ilyen jó csapat része lehetek majd, mint most, és feltudom majd használni a most megszerzett tudást. Imádtam egy csapat részese lenni, ahol megbecsültek. Sokkal jobb volt, mintha egyedül kellett volna, hiszen nemcsak a társaság volt jó, hanem az egész feladat és munka könnyedén valósult meg a jókedv miatt. :-) András Adél (12. C)

Az általam elemzett klip a Rise Against nevű együttes egyik legmélyebb tartalommal rendelkező alkotása, ami egyben személyes kedvencem is.

A chicago-i punk/rock zenekar 2011-ben adta ki hatodik stúdióalbumát, az Endgame-t, amiben a Make It Stop jóvoltából egyértelműen megnyilvánul, hogy aktívan támogatják a különféle szervezeteket, mint például az It Gets Better Projectet, amire ez a dal is íródott. Ez a szervezet 2010. szeptember 21-én alakult meg az USA-ban, ami gyakorlatilag egy válaszreakció azon fiatalok tetteire, akik azért követtek el öngyilkosságot, mert bántalmazták őket. Természetesen a szöveg témája is e jelenség köré épül, egy igazán hatásos klippel megspékelve. A dal mellesleg hatodik helyezést ért el a Billboard „Alternative Songs” kategóriájában, és nyolcadik lett „Rock Songs” csoportjában – azt hiszem, nem véletlenül.

A zene stílusa talán a punk/rock vonalhoz áll legközelebb, pörgős, dallamos, azon számok körébe tartozik, amit szívesen dúdolgatsz az utcán sétálva is. Bár a rockzene különféle ágazatait nem feltétlen sorolhatjuk a legkedveltebb irányzatok közé, véleményem szerint a témája teljesen megállja a helyét azok számára is, akik a populárisabb műfajt preferálják. Mivel azért nem egy „zúzdáról” beszélünk, az összes korcsoport számára – beleértve a fiatalokat is, hiszen ők lennének a célkorosztály – könnyen emészthető. A pörgős dallam legfontosabb szerepe a lelkesítés, bátorítás. Tudatosan nem egy lassú szám kereteibe építették be ezt a témát, hiszen a hangsúly nem a veszteségeken, hanem a küzdeni akaráson van. Ez alapján talán joggal állíthatom, hogy a fiúk a „mentsük, ami menthető” elvre építették a dalt, ez a jelige pedig az It Gets Better Project alapjaként is szolgált.

A dalszöveget az együttes frontembere, Tim Mcllrath véste papírra. A cím teljes mértékben témamegjelölő, s egyben felszólítás is. A zárójelben lévő mellékes cím (September’s Children, azaz Szeptember Gyermekei) pedig útbaigazítást ad, hogy tulajdonképpen mit is kellene megállítani. A dal is eszerint van felépítve, hiszen két üzenetet is közölni próbál. Az első, amire a „Make It Stop” is utal, a bántalmazások megfékezése, az elfogadás jelentősége, a második pedig megemlékezés azokról a halottakról, akik 2010. szeptemberében vetettek véget az életüknek. 

A 20 másodperces intro után a verzében lévő szöveg azonnal rá is tér a témára, már az első sorokban megjelenik előttünk a halál a koporsó-motívumnak köszönhetően. Az T/3. szövegkörnyezet megjelenése miatt akár arra is következhetünk, hogy az énekes saját fájdalmát építette bele a dalba („Visszagondolok a napokra, mikor nevettünk, együtt vészeltük át a keserű vihart”), talán ő maga is elvesztett egy barátot, aki hasonló okokból követett el öngyilkosságot. 

A refrént két sor vezeti be, amiben a vallás tematikája is előkerül. Nem derül ki egyértelműen, hogy az író miben hisz, Istent csupán az érvelésre használja fel, költői kérdésekkel támasztja alá álláspontját. („Milyen Isten átkozna el egy szívet? És milyen Isten szakítana szét minket?”) A refrénben megjelenik a cím is, ezzel pedig újra felszólítja a hallgatót a dal legfontosabb üzenetére, arra, hogy te is tehetsz valamit annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Kimondja, hogy a bántalmazások előbb-utóbb halálhoz is vezethetnek. A következő szakasz az iskolára fókuszál, ez egyértelműen arra utal, hogy a terrorizálás legtöbb esetben az iskola keretein belül történik. Itt még – eltekintve a kliptől – nem tudhatjuk biztosan, hogy a bántalmazásokon belül mire összpontosul a dal. Pár gondolat már előre sejteti ezt („Ilyennek születtem, nem tudok megváltozni”), egyértelművé azonban csak a második refrén után válik számunkra : „És túl sok vér ömlött ki az ereikből azoknak a gyerekeknek, akik szégyellték, hogy kit csókolnak meg”

A dalba közbevág egy rövid ismertetés. A klipben ekkor az énekest láthatjuk, amint a 2010. szeptemberében elhunyt gyerekek neveit sorolja fel korukkal együtt, továbbá minden név után egy-egy pár másodperces videót vágtak be, amikben hasonló korú fiatalok szólnak pár buzdító, lelkesítő szót, ezzel is kiemelve a dal üzenetét. Ezek teszik érdekessé és egyedivé az alkotást. 
Külön pozitívum a műben, hogy a szöveg és a klip függ egymástól, tehát ténylegesen azt jelenítik meg, amiről a dal szól. Bár ez magától értetődőnek tűnik, egyre több olyan dallal találkozhatunk, amikben a témának - mindenféle túlzás nélkül - semmi köze nincs a kliphez.

A testbeszéd sok mindent elárul a műben, hiszen teljes egészében színészi játékra épül, ezzel próbálja átadni az üzenetét is. Ha jobban megfigyeljük, három főszereplőnket a klip alatt egyszer sem láttuk még csak mosolyogni sem, míg azok, akik bántalmazták, kiközösítették őket, állandóan nevettek, és szemmel láthatóan kivirultak attól, hogy pár percre felsőbbrendűnek érezhették magukat.
Díszlet szempontjából semmi egzotikum nem fellehető, hétköznapi közegbe lett beleépítve a történet, ezzel is azt szimbolizálva, hogy ez a jelenség igenis mindennapi probléma, bárhova tekintünk, jelen van. Ezt továbbá az is alátámasztja, hogy a színészek egyszerű, hétköznapi diákokat játszanak el.

Legelső helyszínünk az iskola, a terrorizálások központja. Egy tanárt, vagy felnőttet sem (a későbbiekben szülőket sem ) látunk a helyszínen, ami azt jelképezi, hogy sokszor a való életben sem veszik észre a hasonló jellegű problémákat. Mindhárom szereplőt rövid periódusokban mutatnak be, majd ugyanezzel a tendenciával kísérhetjük végig az életüket. Az iskolában lévő három különböző helyszín (folyosó, mosdó, ebédlő) ábrázolása után további három módját láthatjuk az erőszaknak is. A nap átvészelése után mindenki hazafelé indul, ekkor jelenik meg az öngyilkosság gondolata. A lány fegyvert ragad kezébe, miközben arcáról még a szemfesték is lefolyik a sírástól, ami fontos motívum, hiszen a szem a testbeszéd legfontosabb eszköze. Az egyik fiú szintén könnyes arccal egy kötélhez nyúl, a másik pedig – ismét kisírt szemekkel – egy híd menti korlátra mászik. Megfigyelhetjük, hogy a könny mindhármuknál jelen van, ez a fájdalom és bánat kifejezésére a legalkalmasabb színészi eszköz.

A feszültséget egyre jobban gerjeszti, hogy mindhárman egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy véget vessenek az életüknek. Ezt az izgalmat a vágás határozza meg, hiszen egyre rövidebb periódusokban mutatják a szereplőket, időnként pedig az együttes is megjelenik a zenélés közepette, ami a dal szenvedélyességét fokozza. Még mielőtt megtudnánk, mi lett a fiatalok sorsa, megjelennek közjátékként azok a videók is, amikről a dalszövegre kitérten már említettem, továbbá az is, mikor az énekes neveket olvas fel, ezzel kiemelve, hogy milyen komoly következményei lehetnek a különféle bántalmazásoknak akár már 13 évesen is. Ezek a tényezők az izgalmat még jobban növelik, s bátran állíthatom, ekkor ér el a klip a tetőpontjára. A videók végeztével azonban a refrén újra megcsendül, és végre láthatjuk, hogy a szereplők egyike sem adta fel, mindhárman kemény munkával elértek valamit az életben, megtanultak érvényesülni, és maguk mögött hagyni az iskolában elszenvedett sérelmeket. Ez pár egymás után összevágott képkockában jelenik meg, ami az életútjukról, történetük végkifejletéről szól. A cselekmény vége tehát egy hatalmas happy end. Zárásként újra pár szavas lelkesítő videókat láthatunk különböző nemű és korú emberektől, végezetül pedig az It Gets Better Project képe és oldalának címe jelenik meg.

Hogy miért választottam ezt a művet, és miért tartom fontosnak, hogy minél több ember számára eljusson az üzenete? Úgy gondolom, egy rettentő komoly társadalmi problémával találhatjuk szembe magunkat, ami itt él közöttünk, mégsem vesszük észre, vagy ha mégis, nem foglalkozunk vele, csupán akkor, mikor már túl késő felfigyelnünk rá. A dal erre próbál ösztönözni mindenkit. Nemcsak a zsarnokoskodás ellen lázad fel, a berögzött normákat is elítéli, s hirdeti, hogy mindenkinek úgy kell élnie az életét, ahogyan végül boldoggá válhat. A klip célja nemcsak a sokkolás és megdöbbentés, hanem a hasonló sorsú emberek motiválása, buzdítása a küzdésre.

Olyan érzelmeket váltott ki belőlem ez a dal, amire nagyon kevés másik remekmű képes. Sokkal több megtekintést érdemelne a klip, többet, mint a Despacito vagy a Gangnam Style, de bármelyik túlértékelt, üzenetet nem tartalmazó, milliárdos nézettség fölötti dalt megemlíthettem volna. Teljes mértékben egyet kell, hogy értsek a mondanivalóval, hiszen számomra érthetetlen és elfogadhatatlan a zsarnokoskodás minden egyes formája. Úgy gondolom, a világnak sokkal több szeretetre és elfogadásra van szüksége ahhoz, hogy ezt kiküszöböljük, ez azonban talán sosem fog bekövetkezni.

A klip egyébként 2011-ben jelölve volt az MTV Video Music Awards-on a „Best Video with a Message” díjra, amit csak Lady Gaga Born This Way című száma előzött meg, ami hasonló tartalommal és üzenettel bír.Előadó, zenekar: Vida Sára, zenei kifejezőeszközök: Klippel Tamara , (dal)szöveg: Vargacz Linda, előadói/ színészi játék: Klippel Tamara, színházi eszközök: Filus Norbert, filmes eszközök: András Kata (12. B)

A zene elemzése: Szabó Balázs dalszerző-énekes, multiinstrumentalista zenész, bábszínész és mesemondó. A Suhancos zenekarból való távozása után 2009-től már saját bandája élén énekel, gitározik, hegedül és kavalozik. Miközben gyerekkori álmát váltja valóra (hogy egyszer saját zenekara legyen), rendszeresen és hivatásszerűen él két másik szenvedélyének: a táncháznak, illetve a bábszínészetnek. A magyar népzene, a rock, a pop és a funk határvidékein mozgó Szabó Balázs Bandája eddig három lemezt jelentetett meg: a Megcsalogató és az Átjárók című dupla album után 2014-ben adták ki a legfrissebb dalokból álló nagylemezüket, az Élet elvitelre címűt, amely 2015-ben "Az év alternatív albuma" kategóriában Fonogram -díjat kapott.

Fontos egy zenénél, hogy a szöveg, ének, és a zenei aláfestés összhangban legyen. Nem szeretne senki sem egy komolyzene alatt pl. metál-éneket hallani. A Hétköznapi című dalban ez az egyensúly fellelhető. A zene hirtelen kezdéssel indít, az elején gitár hallható, majd fokozatosan épülnek be a hangszerek. A hegedűszó népies hatást kelt. Ez az ének kezdetekor elhallgat, az egész dal alatt. A szöveg elején a zenei aláfestés is kezd beindulni. A gitárral szinte lépkedő hangot utánoznak. A refrén ismétléseivel a zene egyre bonyolultabb, kisze-kuszább kezd lenni, egyre több hangszert hallhatunk. Mikor az ének elhallgat, újra hegedűszót hallhatunk.

A dalszöveg elemzése: A szöveggel összhangban van a zenei aláfestés dinamikusságával, és érzéseivel (pl.: szomorú, összezavart.). A női énekesnél a zene más lesz, lágyabb lesz, tangóharmonikával megspékelve. Mikor a két énekes egyszerre énekel a zene is összekeveredik. A végén lassú, fokozatos lezárást hallhatunk. 
Összességében ez a zene harmóniában van zenei aláfestésével. Igazán jó dallam.

A cím témamegjelölő, és utal a tartalomra. A vers a hétköznapi életet meséli el, ami minden embernek más, de itt általánosságban írja le. A „hétköznapi” jelentése a mindennapi élet, ami mindig ugyan abban a körforgásban megy.
Az egész vers költői képekkel van teli, sok a hasonlat és a metafora. Az első részben a megszemélyesíti az életet. – „Az élettel együtt csak te meg én.” - . Megjelenik a szerelem is – „S nem fér már semmi közénk” –, és semmi nem választhatja szét őket.
A második részben megjelenik az éjszaka – „Csak éjszaka látni fényeit” -. A sorsukat azonosítja a holddal (amit meg is személyesít), ami reggelre eltűnik és megjelennek az égen a felhők. Az utolsó két sor a vers refrénje, tehát többször is visszatér, ismétli. Nyomatékosítja vele a szerelméhez fűző viszonyát, és, hogy semmi nem állhat közéjük. A „nézd” szóval a kedvese figyelmét hívja fel.
A francia nyelv lágy, szép, és ez által nyugodt hangulatot áraszt. Ez a hétköznapi élet elfogadását is jelentheti.
A harmadik részben megjelennek az álmok. Gyakran nem emlékszünk rájunk – „Nézd csak, az álmom a szél viszi épp” -, vagy csak részleteket tudunk feleleveníteni, és nem jellemző, hogy minden nap megjelennek. Vagy csak nem emlékszünk, hogy álmodtunk volna.
Az egész versen keresztül a tájat, és a minden napi tárgyakat használja eszközül, de a mélyebb tartalma még sem hétköznapi az olvasók számára. A vers hangulata szomorkás, és magányt áraszt. A hétköznapi megszokott dolgok hamar unalmassá válnak, és fontos, hogy ezen változtassunk. A dal mintegy arra figyelmeztet, ne engedjük, hogy a saját életünk is hétköznapivá váljon.

A színházi eszközök elemzése: A díszlet különbözik a videóklip két síkjában. A férfi (Szabó Balázs) valósága az 1920-as évek amerikai polgárát idézi. Öltözködésben, valamint a lakás felszereltségében is. Balázs otthona egy rendezetlen, mégis átlátható környezet. A valóságot reálisan ábrázolja, tökéletesen jeleníti meg az elszánt tudós otthonát, aki egész életét a kitűzött célja elérésére tette fel. A másik sík, a nő (Julie Rens) síkja, amely a mai napok hétköznapjára emlékeztet. Ellentét fedezhető fel a virtuális világ letisztultsága, valamit a valóság között. Julie egy fekete háttér előtt áll, fekete ruhában. Színes elemek egyedül a ruha nyakán figyelhetők meg. Érdemes megjegyezni, hogy Julie megjelenése előtt Balázs egy fekte lufit engedett el, amely több módon is értelmezhető. Lehet akár a lány, akár egy előző kapcsolat, csalódás szimbóluma is. A kellékek tekintetében a modern, mai eszközök teljesen hiányoznak. A lakás a már említett 1920-as évek hangulatát idéző eszközökkel van felszerelve, ilyen például a teafőző vagy a tükör, illetve az akkori televízió is. 

Filmes eszközök vizsgálata: A videoklip globális kohézióját adó elem mindenképp a stop motion technika alkalmazása. Ez a technika már a filmkészítés kezdeteitől jelen van az ágazatban, ezért gondolhatnánk kezdetlegesnek is, viszont a mai napig rendkívüli filmművészeti értékkel bír és előszeretettel alkalmazzák. Ez a fajta mozgóképkészítés hihetetlen aprólékos munkát és rengetek kreativitást igényel, hiszen a megalkotni kívánt mű, jelen esetben egy videoklip, nem más, mint állóképek sorozatának összefűzésével jön létre. Minden apró részlet látszik a végeredményben, minden mozdulatnak megvan a maga szerepe, minden mozzanat hatalmas jelentéssel bírhat.

A klip egy szerelmi történetet mesél el egy férfi napi cselekvéssorozatán keresztül. A videó vízszintes kameraállással kezdődik, és ez az állás jellemzi többnyire a további olyan snitteket, amikben a főszereplő látható, ez egyfajta tárgyilagosságot jelképez, a néző csak egy külső megfigyelő.
A nyitó kép amerikai plánból szekond plánig szűkül, amitől személyesebbé válik a videó atmoszférája, azonban ez nem tart sokáig, hiszen ez a kép hirtelen kistotálba vált át, így láthatjuk, nem csak a főszereplőt, hanem annak szűk környezetét is, ami jelen esetben egy szoba, a férfi pedig egy kanapén fekszik. A kistotál a videoklipben található legnagyobb plán. Szintén megfigyelhető a kamera gyakori zoomolása vagy éppen távolodása. A zoomolással egyre intimebbé válik a felvétel, a távolodás viszont elidegenít. A klip ettől is lesz rendkívül változatos.

A stop motion videón belül elhelyezkedik egy teljesen más stílusú betét-videó, ez a videó egy televízión keresztül látható. Ebben a klipben főszereplőnk szerelme látható, közeli plánok jellemzik ezt a felvételt, azon belül is a szuper és a premier plán az uralkodó.
Úgy tűnik a klipben szereplő férfinek ez a videó a szerelméről az egyetlen boldogsága, ez a videó azonban megszakad. Innentől a videoklip kapkodóvá és zaklatottá válik, ezt kívánják ábrázolni a filmes eszközök is, a kameraállások és plánok másodpercenként változnak, semmi sem állandó, az eddigi viszonylag harmonikus, nyugodt légkör eltűnik. Villódzó fények jellemzik ezt a jelenetet, majd a fények kialszanak, minden elsötétül és ismét a nyitó kép jelenik meg előttünk, így egy kistotállal zárva a videót, amely keretbe foglalja a történetet és egyfajta körforgást szimbolizál.
A főszereplő napja során megtesz egy főként szimbolikus utat, a nap végére viszont mintha semmi sem változott volna, ugyanott köt ki, ahonnan reggel indult.

Részletek a projektnaplókból:

András Kata:
Csapatunk megalakulás után a projekt részfeladatait osztottuk szét egymás között. Próbáltuk ezt úgy tenni, hogy mindenki a hozzá legközelebb álló művészeti szempont elemzésére koncentrálhasson. A videoklipet csak ezek után választottuk ki. Csapatunk valamennyi tagja lelkesen küldözgette ötleteit az erre a célra létrehozott Messenger - beszélgetésbe. 
Mindenképp egy magyar dallal szerettünk volna dolgozni, ezért a választás végül Szabó Balázs Bandája Hétköznapi című dalára esett. A videoklipet korábban mindannyian láttuk már, így tudtuk, hogy rengeteg elemzésre alkalmas elem szerepel benne. 
A projekt legelejétől kezdve tudtam, hogy én a filmes eszközök vizsgálatával szeretnék foglalkozni. Régóta érdekel a filmművészet és pár éve filmeket is elemzek, ezért úgy gondoltam, ez a feladat tökéletes lesz számomra. Ami elsőre megragadott a videóban, az a stop motion technika használata, amely számomra az egyik legérdekesebb filmkészítési eljárás. Ezután plánok és kameraállások szempontjából elemeztem a klipet, amit újra és újra meg kellett néznem, hogy pontos leírást tudjak adni a látottakról. 
Élveztem a projektmunkát, hiszen azzal foglalkozhattam, ami igazán érdekel, emellett pedig a csapmunkáról is tanulhattunk. 

Filus Norbert: 
Amikor megtudtuk, hogy csapatokban kell dolgozni, azonnal egyértelmű volt, hogy mi így öten leszünk együtt. ( ... )
A színházi eszközök elemzését vállaltam, hiszen szerintem ez az egyik legfontosabb dolog egy videoklip szempontjából. Ezzel lehet a zenét kiegészíteni, érthetőbbé tenni. A klip egy nagyon egyedi, sajátos technikával és mondanivalóval készült, úgy gondolom érdemes volt kicsit elmélyednem a díszletben és a különböző motívumokban, szimbólumokban. 
Véleményem szerint a projektmunka egyik legnagyobb előnye volt, hogy nem egy embernek kellett az egészet átlátnia, hanem részfeladatokra osztva mindenki a saját területén tudott dolgozni, így jobban bele tudtunk merülni abba, ami minket érdekel. 

Vida Sára: 
Ismertem ezt a számot, de amikor eldöntöttük, hogy ezt fogjuk elemezni, még néhányszor meghallgattam nagyon érdekesnek találtam. Én a szerző és a zenekar jellemzését vállaltam. Tetszett Szabó Balázs életműve és tiszteletreméltó, hogy bábszínészként és mesemondóként is aktívan munkálkodik. Nagyon sokoldalú embernek és pozitív személyiségnek találtam. 
Tetszett a projektmunka, mivel a barátaimmal dolgozhattam együtt és nagyon gördülékenyen sikerült megoldanunk a feladatot. 

Klippel Tamara:
( ... ) Boldog voltam azzal a részfeladattal, ami nekem jutott, ezt szerettem volna én csinálni az elejétől fogva. ( ... ) Az én feladatom a zene elemzése volt, ami mindig is közel állt a szívemhez. Nagyon szeretek mindenféle műfajú zenét hallgatni, és megfigyelni a hangszerek játékát. A zene elemzése érdekes folyamat volt. Én hallgattam a dalt és közben más jegyzetelte, amit mondok a zenéről, majd az egészet egy fogalmazásba foglaltam. Többszöri hallgatás után forrt ki az elemzésem formája. A zenében nagyon megragadott a hegedűszó, mindig is rajongtam a klasszikus hangszerek modern megszólaltatásért. 
A projekt számomra nagyon jó, élvezetes feladat volt, kicsit kiszakított a mindennapi tanulás-robotból, kicsit felfrissített. 

Vargacz Linda: 
Mikor tudomást szereztünk a beadandó munkáról, már tudtuk, hogy együtt akarunk dolgozni. A feladatok kiválasztásában az is szempont volt, hogy ki miben a legjobb, ugyanis igényes munkát akartunk kiadni a kezünk alól. 
(... ) Az én feladatom a dalszöveg elemzése volt, amit nagyon élveztem, és próbáltam a lehető legjobban megírni. A zenét többször is meghallgattam, és próbáltam koncentrálni, így a végére összeállt, hogy számomra mi a mondanivalója. 
A projekt nagyon élvezetes volt, és összességében minden tőlünk telhetőt megtettünk. Szerintem egy nagyon jó csapat voltunk, és mindent megtettünk a jó munka érdekében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése