2017. augusztus 7., hétfő

Fotóriporter Scultéty Ida tanárnő óráján (a biológia szertárban)


Könyvtárunk helytörténeti gyűjteményében található az a fényképeket és rövid ismertető szöveg(ek)et tartalmazó kis füzet (tudósítás), melyből most részleteket közlök.
Az Istvánhoz kötődő felvételeket (s bizonnyal a képaláírásokat is) Bartal Ferenc, az MTI (1) fotóriportere készítette. A kézzel összeállított sajtóanyag céljáról, születésének körülményeiről, sorsáról, stb. nincsenek ismereteim. A fényképezésre  - a fotókon szereplő diákok érettségijének évéből származtatva - az 1957-1958. tanévben kerülhetett sor. 
A dokumentum szertárainkra vonatkozó adatait, leírásait egy későbbi posztban pontosítom, egészítem ki majd, itt csak annyit, hogy az 1948-as államosítás után jogelődünk ásványtani gyűjteménye a városi múzeum tulajdonába került (2).
"Képek a kalocsai I. István Gimnázium életéből (Hunyadi u. 25.)

Az iskola az ország egyik legjobban felszerelt ásványi és biológiai szertárával rendelkezik. Ásványtára muzeális és világhírű ritkaságokat is tartalmaz; kb. 30 000 ásványból áll és a Múzeumok Országos Központjának felügyelete alatt van.
Állattárában a világ minden tájáról összegyűjtött kitömött állat megtalálható /tigris, fóka, krokodil, kolibri, stb./ és kb. 400 darabból áll. Ezenkívül különböző állatcsontvázak és bonctani készítmények tartoznak a szertárhoz.
Szép az iskola kagyló, korall és egyéb tengeri állat gyűjteménye is. Lepke- és bogárgyűjteményük kb. 1000 db-ból áll és nagy része trópusi eredetű. Világhírű légy-gyűjteményük a Nemzeti Múzeumban az ellenforradalom alatt pusztult el."

A második osztályosok
egy madárcsontvázat
 vizsgálnak.
A második osztályosok 
egy madárcsontvázat 
vizsgálnak.
 
Scultéti Ida természetrajz –
földrajz szakos tanár állattan 
órát tart a második osztályban.


Scultéti Ida természetrajz – 
földrajz tanár előkészíti 
az állattan óra 
szemléltető eszközeit.
Scultéti Ida természetrajz – 
földrajz tanár előkészíti 
az állattan óra 
szemléltető eszközeit.

Tollas Béla, Weitz Tamás, Kunvári
József és Frőlich Péter
II. osztályú tanulók
a híres lepkegyűjteményt nézik.

Scultéti Ida természetrajz – 
földrajz tanár
a szertárban mutatja meg
az egyik kitömött madarat.
Kunvári József másodosztályú 
tanuló nyestet visz 
az állattan órára a szertárból.
A második osztályosok nézik
a világhírű ásványgyűjteményt.

A Tanárnő és Dr. Bartek József  tanár úr
vendégként egy levelező tagozatos osztálybulin
 (2001)
Nagy örömmel szólok az egykori állattan óra főszereplőjéről, a tanárnőről, az akkor még "pályakezdő" kitűnő pedagógusról, nagyszerű kollégánkról, Scultéty Idáról is! 
"Ida néni" gyémánt diplomás középiskolai tanár (3), aki az 1949-50. tanévben vette át Szegeden földrajz-természetrajz szakos diplomáját, s félszáz éven át (sic!) tanított gimnáziumunkban földrajzot és biológiát. Az ötvenes évek végén rövid ideig igazgatóhelyettesünk, s pályája vége felé pedig levelező tagozatunk vezetője is volt. 
Nyugdíjas éveiben fáradhatatlan, szellemileg és testileg is mindig friss, aktív kollégaként ismerhettem meg Őt. Együtt érettségiztetve pedig megcsodálhattam szakértelmét, precizitását, valamint a tanítványokhoz való jó indulatát, kedvességét is. 
Volt diákjai szintén tisztelettel, szeretettel emlegetik a nevét, s nemcsak tanárként vagy az általa szervezett természetjáró ODK-túrák (4) okán, hanem emberként, nevelőként is. Az 1999-ben, Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért Díjban részesült egykori kollégánk ma Szegeden él. 

Kívánom, kedves Ida néni, hogy Isten tartsa meg erőben és egészségben még sokáig! (T. T.)
Jegyzetek
(1) A Magyar Távirati Iroda (rövidítve MTI) magyar állami hírügynökség, amelynek fő feladata a sajtó friss hírekkel való ellátása.

(2) Az egykori jezsuita főgimnázium ásványtára ma a Viski Károly Múzeum Az ásványok és az élet c. kiállításán (részletei a címre kattintva jelennek meg) tekinthető meg. Az ásványokat, az 1948-as államosítás után Simon Emil igazgató közbenjárására Ortutay Gyula vallás- és közoktatási miniszter adta a leendő kalocsai múzeum tulajdonába. A gyűjtemény múzeumi elhelyezésére 1980-ban került sor, az állandó tárlat pedig - "eredeti bútorokban, eredeti feliratokkal, a századeleji kiállítási elvekhez híven" - rá egy évre nyílt meg. (Forrás: http://www.viskikarolymuzeum.hu)

(3) Jubileumi diplomák: arany, gyémánt, vas, rubin, illetve platina díszoklevél adományozható az egyetemek azon volt hallgatójának, aki 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve szereztek oklevelet. A díszoklevél adományozására a Kari Tanács  tesz évente javaslatot, átadására egyetemi ünnepség keretében kerül sor.

(4) Az Országjáró Diákok Köre (ODK) mint az egészséges életmódra és honismeretre nevelő hazai mozgalom célja az volt, hogy a középiskolás fiatalok minél többet túrázzanak, kiránduljanak, vagyis többet mozogjanak, "legyenek a friss levegőn". Havonta vagy hetente tehát (minden suliban másképp volt) megindult egy csapat, és nekivágott pl. a hegyeknek.
Évente egy alkalommal találkozót is szerveztek az „ODK-soknak”. A megyei forduló (ODMT) győztesei bejutottak az ODOT-ra (Országjáró Diákok Országos Találkozója), ahol  tájékozódási futás, éjszakai túra, stb. versenyszámokban mérhették össze tudásukat, ügyességüket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése