2015. december 4., péntek

Dráma és tánc félévi feladat, 12. évfolyam


A házi dolgozat tartalmi és formai követelményei2018-2019. tanév, 1. félév


Zene - szöveg - színházi eszközök - színészi játék" – a művészi hatáskeltés eszközei egy videoklipben (projektmunka)


Munkaforma3-6 fős kiscsoportokban (projektekben) együtt, munkamegosztásban.

Téma: a színészi/ előadói megjelenítés (a testbeszéd), a színházi eszközök elemzése, értelmezése egy videoklipben – a zene és a szöveg összefüggésében. A videoklip mint összművészeti műfaj.

FeladatEgy szabadon választott videoklipben a különböző művészi kifejezőeszközök elemző bemutatása (a mű értelmezése). Egyénenként egy rövid tanulmány/ esszéegy projektnapló és csoportonként egy ppt-bemutató készítése.

Részfeladatok (szerepek) a projektben:
 • az előadó, zenekar jellemzése. A dalnak/ a klipnek az életműben elfoglalt helyének, betöltött szerepének, jelentőségének értelmezése:
 • zene elemzése (stílus, zenei kifejezőeszközök):
 • a (dal)szöveg elemzése (mint irodalmi szöveget):
 • az előadói/ színészi játék elemzése (a testbeszéd):
 • a színházi eszközök elemzése (díszletezés, helyszínválasztás és jelmez, kellékek, stb):
 • a filmes eszközök elemzése (kamera, vágás, stb.)
Megvalósítás: Tanítási órákon, önállóan és közös egyeztetésekkel, illetve egyénileg, otthon. A munkához a segítségem (bármikor), valamint könyvtár helyiségeit, technikáját használhatjátok.
A választott klip: Az általatok feldolgozandó klip az előadó/ színészek játékán kell, hogy alapuljon (pl. történetet mesél el, lélekállapotot jelenít meg), nem pedig grafikai, animációs stb. megvalósításon.
 • Az egyéni (egy adott részfeladatot) elemző esszé elvárt terjedelme, formája: 
  3800-4500 karakter 
  (kb. 
  1,5 - 2 A/4 -es oldal, 3 cm-es margókkal, 12 pontos Times betűtípussal, 
  másfeles sortávolsággal, 
  szóközökkel együtt
  ). 
  A csoport létszámától függően az elvárt terjedelem csökken.
 • A dolgozat címlapján tüntesd fel a címet, feladatot, a neveteket és osztályotokat is. A dolgozatban adjátok meg a klip linkjét. Az elemzés során, a jelenetre való hivatkozásotokat az időpont megjelölésével végezhetitek el (pl. „2:38-nál …”),  fotókat mellékelhettek. A dokumentumot a cím alapján elnevezve, Word-ben mentsétek el.
 • Az osztály előtt tartandó nyilvános bemutatóhoz (melyen a csoportok minden tanulója röviden összefoglalja saját munkájának fontosabb felismeréseit, eredményeit, és válaszol legalább három kérdésünkre) egy 10 - 15 diából álló (szöveget és képeket tartalmazó) ppt elkészítése.
 • Az egyénileg vezetett projektnapló terjedelme: kb. 2000 karakter, melyből derüljön ki, milyen munkát végeztél, hogyan oldottad meg feladatod, s milyen tapasztalatokat szereztél, stb. A jegyzőkönyvet .doc-ban, saját néven mentsétek és küldjétek el.

A beadás határideje, módja: 2018. január 18. (péntek, 24.00 óra), a punktom@freemail.hu –ra vagy január 7-éig pendrive-on, személyesen, a könyvtárban.  A dokumentumot saját neveden, Word-ben készítsd és mentsd el.

Felhasználható szakirodalom (ötletek): 
- www.magyar.film.hu


Elméleti segítséget (a tananyag) itt, a http://xig-ma.blogspot.hu/ oldalon:
http://xig-ma.blogspot.hu/2015/12/tanc-es-drama-tananyag-44-12-evfolyam.html
http://xig-ma.blogspot.hu/2015/12/tanc-es-drama-tananyag-34-12-evfolyam.html
http://xig-ma.blogspot.hu/2015/12/tanc-es-drama-tananyag-24-12-evfolyam.html
http://xig-ma.blogspot.hu/2015/12/tanc-es-drama-tanagyag-14-12-evfolyam.html
 • A projektnapló megírásához a „projektnapló”, „házi dolgozat”, „12. évfolyam”, félévi feladat címkékben találtok - A (tavalyi) mintadolgozatokat a "Legjobb a legjobbak közt" címkében vannak.
Elgondolkodhatsz továbbá azon, hogy
• Milyen érzéseket vált ki belőled a videoklip? Mitől igazán emlékezetes a videoklip?
• Milyen előnye származik az előadónak abból, hogy ilyen módon jelenik meg a klipben/ jeleníti meg az imidzsét?
• Mi lehetett a videoklip célja? Szerinted elérte ezt a célt?
• A klipekben egy-egy történetet követhetünk végig. Mennyire tartalmas, kifejező ez az eseménysor? Van-e a jeleneteknek koncepciója? Összhangban van-e a zene/ előadás és a történet?A TANULÓI PROJEKT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 
 1. A beadott dokumentumok bizonyítják, hogy jól tájékozódtok a választott klip kifejezőeszközeinek egészében és részleteiben, illetve a mű értelmezésének kulcskérdéseiben.
 2. Minden csoport elkészítette a kért dokumentumokat.
 3. A projektnaplóitokban (visszatekintő-reflektáló esszé), indokoljátok választásaitokat, bemutatjátok - mind az egyéni, mind a csoportos -tanulási folyamat eredményeit és problémáit, valamint azt, hogy a választott dokumentumaitok miként felelnek meg a megadott szempontoknak (önértékelés). 
 4. Dokumentumaitok megfelelnek az értékelési szempontoknak és kifogástalan minőségűek. 
 5. Munkáitok hitelesek és eredetiek: saját alkotások, ill. közlitek a felhasznált források bibliográfiai adatait, ( a szakirodalmi hivatkozás formáit pl. itt találod).
 6. Bizonyítják ötletességeteket és elmélyült gondolkodásotokat.
 7. Dokumentumaitok esztétikus, rendezett, jól szerkesztett, formai és nyelvi szempontból igényesek.
 8. Nyilvános bemutató az osztályokban, melyen a csoportok minden tanulója röviden összefoglalja portfóliójának dokumentumit, a kérdésekre válaszolnak. A ppt-ből kiderül a téma valamennyi fontos összetevőjének ismerete.
Alapkövetelmény továbbá, hogy minden tanuló egyenlő mértékben vegyen részt a kis csoport tevékenységében: a projekt egyéni (beazonosítható és számonkérhető dokumumentumok, tevékenységek) feladatvégzésen alapuló csoportmunkában (közös egyeztetések, megbeszélések) valósuljon meg.

A TANULÓI PROJEKT ÉRTÉKELÉSE

Valamennyi értékelési szempontra 0 - 1 - 2 pont adható (nem felet meg - megfelelt és jól megfelelt). Összesen elérhető: 24 pont, ami súlyozott jegyre váltható (9-12 pont: 2; 13-16: 3; 17-20: 4; 21-24: 5).


A PROJEKT KÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

A projektmunka során - a különféle tevékenységekhez kapcsolódóan - az egy csoportban szükséges készségek és képességek: 
tervezés, döntés, szer­vezés, előadásmód, önálló alkotás létrehozása, információkere­sés és -kezelés, számítógépes szövegszerkesztő  használa­ta, képzelőerő.
A projekt feladatát kooperatív (együttműködésen alapuló) és önálló munkamódszerekkel hoztok létre. A produktummal bizonyítjátok, hogy elmélyültetek a témában.

1. A feladat/ téma: az elemzendő videóklip meghatározása.
2. A tervezés
2.1. Csoportokba szerveződés (a csoport alkalmas kell, legyen arra, hogy a különböző tanulói tevékenységek mind egyéni, mind együttműködésen alapuló munkaformákban megjelenhessenek).
2.2. A tanulók csoportos ötletbörzéje azokról dokumentum-típusokról (té­mákról), amelyek a projektben szerepelnek. A téma lehetséges altémáinak, megközelítési módjainak számbavétele, ill. kiválasztása. 
2.3. Ötletbörze arról, hogy az adott résztémák, és megközelítésmódok milyen tevékenységekkel, együttműködő partnerek­kel, eszközökkel, stb., mennyi idő alatt (milyen részhatáridőkkel) és milyen feladatkiosztással dolgozhatók fel. Egyeztetés továbbá a produktumok és maga a folyamat majdani értékelhetőségéről. 
2.4. A csoportok projektterveinek elkészítése (dokumentumtípusok, folyamatterv, feladatok elosztása). 
3. Csoportmunka: a megvalósítás
3.1. Közben egyeztetések: nyo­mon követés, visszacsatolás, ha szükséges, a terv újabb módosítása. Konzultáció (tanárral, tanulótárssal, stb.)
3.2. Anyaggyűjtés, -készítés. 
3.3. A dokumentumok véglegesítése és a mappa (produktum) összeállítása. 
3.4. Közzététel és értékelés kis csoportokban, az elsődleges reflexiók és a tapasztalatok összegyűjtése és felhasználása (esetleges korrekciók). 
4. Értékelés, (ön)reflexió
4.1. A tanulási folyamatra és a dokumentáció válogatására, stb. reflektáló összegző projektnapló, önértékelő esszé egyéni véglegesítése, megírása.

"KALANDRA FEL!"
Jó munkát és szórakozást kívánok Nektek!
 Torgyik Tamás, szaktanár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése