2015. december 4., péntek

Dráma és tánc félévi feladat, 12. évfolyam

A házi dolgozat tartalmi és formai követelményei2017-2018. tanév, 1. félév


"Zene - szöveg - színházi eszközök - színészi játék" – a művészi hatáskeltés eszközei egy videoklipben (projektmunka)


Feladat: a színészi/ előadói megjelenítés (a testbeszéd), a színházi eszközök elemzése, értelmezése egy videoklipben – a zene és a szöveg összefüggésében.

Munkaforma: 3-6 fős kiscsoportokban (projektekben) együtt, munkamegosztásban (a feladatkörök tehát összevonhatóak. A létszámtól függően az elvárt terjedelem így csökken).

Részfeladatok:

  • az előadó, zenekar jellemzése. A dalnak/ a klipnek az életműben elfoglalt helyének, betöltött szerepének, jelentőségének értelmezése:
  • zene elemzése (stílus, zenei kifejezőeszközök):
  • a (dal)szöveg elemzése (mint irodalmi szöveget):
  • az előadói/ színészi játék elemzése (a testbeszéd):
  • a színházi eszközök elemzése (díszletezés, helyszínválasztás és jelmez, kellékek, stb):
  • a filmes eszközök elemzése (kamera, vágás, stb.)Megvalósítás: Tanítási órákon, önállóan és közös egyeztetésekkel, illetve egyénileg, otthon. A munkához a segítségem (bármikor), valamint könyvtár (iskola) helyiségeit, technikáját használhatjátok.

Értékeléshez: A csoport vezessen egy projektnaplót (terjedelme: 250-300 szó/ fő!), melyből kiderül, ki, milyen munkát végzett, s hogyan oldotta meg feladatát. Lehetséges, hogy mindenki külön írja meg, ahogy az is, hogy egy valaki írja meg mindenkiét. A jegyzőkönyvet .doc-ban, saját néven mentsétek.

Beadás határideje, módja: 2018. január 14. (vasárnap, 24 óra), a punktom@freemail.hu –ra vagy pendrive-on, személyesen, a könyvtárban.  A dokumentumot saját neveden, Word-ben készítsd és mentsd el.

A klip: Az általatok feldolgozandó klip az előadó/ színészek játékán kell, hogy alapuljon (pl. történetet mesél el, lélekállapotot jelenít meg), nem pedig grafikai, animációs stb. megvalósításon.

A dolgozat terjedelme, formája: legalább 4,5/ 9, de maximum 6/ 10 A/4 -es oldal (12-es betűméret, másfeles sortáv) - a csoport létszámától függően változik. A dolgozat címlapján tüntesd fel a címet, feladatot, a neveteket és osztályotokat is. A dolgozatban adjátok meg a klip linkjét. Az elemzés során, a jelenetre való hivatkozásotokat az időpont megjelölésével végezhetitek el (pl. „2:38-nál …”),  fotókat mellékelhettek..A dokumentumot a cím alapján elnevezve, Word-ben mentsétek el. 

Felhasználható szakirodalom (ötletek): 

Elméleti segítséget (a tananyag) itt, a http://xig-ma.blogspot.hu/ oldalon:
- a feladathoz általában „házi dolgozat”, „12. évfolyam”, „félévi feladat” „dráma és tánc”,
- a színházi eszközökhöz a „D&T segédlet”,
- a színészi játékhoz a "kommunikáció" (testbeszéd 1-4.),
- a projektnapló megírásához a „projektnapló”, „házi dolgozat”, „12. évfolyam”, félévi feladat címkékben találtok - A (tavalyi) mintadolgozatokat a "Legjobb a legjobbak közt" címkében vannak.
(átfedések vannak!)

Elgondolkodhatsz továbbá azon, hogy
• Milyen érzéseket vált ki belőled a videoklip? Mitől igazán emlékezetes a videoklip?
• Milyen előnye származik az előadónak abból, hogy ilyen módon jelenik meg a klipben/ jeleníti meg az imidzsét?
• Mi lehetett a videoklip célja? Szerinted elérte ezt a célt?
• A klipekben egy-egy történetet követhetünk végig. Mennyire tartalmas, kifejező ez az eseménysor? Van-e a jeleneteknek koncepciója? Összhangban van-e a zene/ előadás és a történet?

Jó munkát és szórakozást kívánok Nektek!
 Torgyik Tamás, szaktanár

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése