2015. december 1., kedd

Dráma és tánc félévi feladat, 9. évfolyam

Projektmunka tánc és drámából/ 2017 - 2018. tanév, 1. félévTéma: Egy szabadon választott kisepikai mű (mese, novella/ elbeszélés, regényrészlet, stb.) dramatizálása és a jelenet(ek) képregényszerű bemutatása diákon

Módszer: Tablózás, vagyis összesen 28 – 32 (db) állókép alkotása a képregényekre jellemző ábrázolásmóddal, a kép és a szöveg összekapcsolásával.

Technika: Szabadon választott (színészi játék, báb, lego, grafika, számítógépes animáció, stb.)

Munkaforma: 5-8 fős kiscsoportokban (projektekben) együtt, munkamegosztásban. Részfeladatok:

- dramaturgia, rendezés (1-2 fő)

- színészet/ animálás (díszletzéssel és jelmezzel): (2-4 fő)

- fotózás és digitális utómunka (1-2 fő)

Megvalósítás: Tanítási órákon, közös egyeztetéssel, illetve egyénileg, otthon. A munkához a segítségem (bármikor), valamint könyvtár (iskola) helyiségeit, technikáját használhatjátok.

Elméleti segítséget (a tananyag) itt, a http://xig-ma.blogspot.hu/ oldalon:

- a feladathoz általában „házi dolgozat”, „9. évfolyam”, „félévi feladat” „dráma és tánc”,

- a dramatizáláshoz és az előadás elkészítéséhez a „D&T segédlet”

- a projektnapló megírásához a „projektnapló”, „házi dolgozat”, „9. évfolyam”, félévi feladat címkékben találtok (átfedések vannak!)

- A (tavalyi) mintadolgozatokat a "Legjobb a legjobbak közt" címkében vannak.

Részletes leírás: Az egyes projektekben a színek eseményeinek lényeges mozzanataira összpontosító állóképeket (szöveggel) kell létrehoznotok, melyek megragadják a helyzet legfontosabb jellemzőit, kifejezik a karakterek tipikus érzéseit, gondolatait. Tehát mind a cselekményben, a helyzetekben, ill. a monológokban, dialógusokban erősen sűrítenetek kell.

A történettől nem, de a darab szövegétől eltérhettek, utóbbit egyszerűsíthetitek, átfogalmazhatjátok.

Az állókép beállítása során a szereplők térbeli elhelyezkedés, testtartása, mozdulatai (gesztusok) és arcjátéka (mimikája) egyaránt fontos kifejezőeszköz. A színházi élmény lehető legtöbb összetevőjét (a színházi jeleket) használjátok fel a munka során: legyen díszlet, jelmez, hang/zene, stb.

Az elkészült állóképeket fotózzátok vagy videózzátok, szerkesszétek meg .ppt-ben, s véglegesítsétek .pdf-ben.

Értékelés: A csoport vezessen egy projektnaplót (terjedelme: 150-200 szó/ fő!), melyből kiderül, ki, milyen munkát végzett, s hogyan oldotta meg feladatát. Lehetséges, hogy mindenki külön írja meg, ahogy az is, hogy egy valaki írja meg mindenkiét. A jegyzőkönyvet .doc-ban mentsétek.

A napló lehetséges szempontjai:
  • a feladat, felelősök, határidő(k), eszközök, helyszín, esetleges segítők/akivel egyeztetni kellett, információk (aminek utána kellett néznetek), 
  • a produktumról, feladatról (a filmről): miről? hogyan? (készült), 
  • reflexiók, értékelés: mi volt sikeres, mi nem, hogyan lehetett volna jobb a megoldás? Milyen tapasztalatokra tettél szert a munka során (magad képességeivel stb. kapcsolatban)? Hogyan sikerült együtt dolgoznotok? 
A projektnapló lehet egyéni, amit mindenki saját magának vezet, de lehet az egész projektnek egy közös naplója, amely a közös tapasztalatokat rögzíti. Ez utóbbi esetben vagy valakit megbíztok a naplózással, vagy, az interneten, egy közös felületen (pl. a Facebookon egy zárt csoportban), ugyanazt a naplót többen vezetitek. A naplót így a projekt minden résztvevője látja, alakítja (a kommentelési lehetőségeket kihasználva).
Terjedelme: 200-250 szó.
A jegyzőkönyvet (naplót) .doc-ban mentsétek a neveteken, és a punktom@freemail.hu –ra küldjétek el!

A projektzárást az utolsó két három hétben (órán) az egész osztállyal közösen végezzük. Ez magában foglalja a filmek bemutatását, illetve az egész munkafolyamat értékelését, az egyéni munkára is tekintettel, melynek értékelése az alábbi szempontok alapján történik:
  • Mennyire volt eredményes a munka: sikerült-e tartalmilag helyesen, összefüggően, kellő hitelességgel, kifejezőerővel, stb. megjeleníteni a témát(okat) a filmen?
  • Milyen tanulási folyamatok zajlottak le a projekt megvalósítása során? 
  • Hogy tudott együttműködni a csapat, voltak-e konfliktusok, és képesek voltak-e a azokat kezelni (hogyan), stb.?
Beadás határideje, módja: 2019. január 6. (vasárnap, 24 óra), a punktom@freemail.hu –ra vagy pendrive-on, személyesen, a könyvtárban.

A bemutatótok/ a produktumotok készítésének tervezéséhez minden projektől 2018. december 9-ig kérem a megadott címemre a következő sablont (szövegkönyv) kitöltve elküldeni!


SZÖVEGKÖNYV (sablon)

Az előadás címe:

Az előadás műfaja:
Rendező:

Dramaturg (aki a dialógusokat írja, az egyes jelenetek/ diák tartalmát meghatározza, stb.):

Fotós, képszerkesztő:

Előadók és szereposztás:
Rövid (5- 10 mondatos) szinopszis (rövid és lényegre törő összefoglaló az eseményekről, karakterekről, stb.):


A szövegkönyv (irodalmi forgatókönyv) színpadi előadások, rádiójátékok (stb.) szövegét és az adott produkció instrukciós leírásait tartalmazza, lényegében a majdani előadás teljes, mindenre kiterjedő leírása.

A szövegkönyv megírása meghatározott szabályok szerint történik, két szövegrészből áll:
1. A leíró, instrukciós rész, amely tartalmazza a helyszínek, a díszletek, a szereplők, a mozgások részletes leírását, esetleg a szereplők érzéseinek, gondolatainak leírását és általában a jelenetek hangulatának pontos ismertetését. 
2. A másik szövegrész a szereplők neveit, és utána a dialógusokat (szövegeket) tartalmazza összefoglalószerűen (a végleges, pontos dialógusokat elegendő a forgatásra kidolgoznotok). 
Esetenként utalhat a zörejekre, a zenei aláfestésre.


INSTRUKCIÓK
Színészi játék (mozgás) és a színpadkép (díszlet, jelmez, világítás) beállításainak összefoglalása röviden 
SZÖVEGEK/ HANGOK
(szereplő neve, szövegek tartalma, esetleg: felhasznált zörejek, zene, stb.)
1. jelenet/ dia
2. jelenet/ dia
3. jelenet/ dia, stb.


Jó munkát és szórakozást kívánok Nektek: Torgyik Tamás, szaktanár