2015. december 1., kedd

Dráma és tánc félévi feladat, 9. évfolyam

Projektmunka tánc és drámából/ 2017 - 2018. tanév, 1. félévTéma: Egy szabadon választott kisepikai mű (mese, novella/ elbeszélés, regényrészlet, stb.) dramatizálása és a jelenet(ek) képregényszerű bemutatása diákon

Módszer: Tablózás, vagyis összesen 28 – 32 (db) állókép alkotása a képregényekre jellemző ábrázolásmóddal, a kép és a szöveg összekapcsolásával.

Technika: Szabadon választott (színészi játék, báb, lego, grafika, számítógépes animáció, stb.)

Munkaforma: 5-8 fős kiscsoportokban (projektekben) együtt, munkamegosztásban. Részfeladatok:

- dramaturgia, rendezés (1-2 fő)

- színészet/ animálás (díszletzéssel és jelmezzel): (2-4 fő)

- fotózás és digitális utómunka (1-2 fő)

Megvalósítás: Tanítási órákon, közös egyeztetéssel, illetve egyénileg, otthon. A munkához a segítségem (bármikor), valamint könyvtár (iskola) helyiségeit, technikáját használhatjátok.

Elméleti segítséget (a tananyag) itt, a http://xig-ma.blogspot.hu/ oldalon:

- a feladathoz általában „házi dolgozat”, „9. évfolyam”, „félévi feladat” „dráma és tánc”,

- a dramatizáláshoz és az előadás elkészítéséhez a „D&T segédlet”

- a projektnapló megírásához a „projektnapló”, „házi dolgozat”, „9. évfolyam”, félévi feladat címkékben találtok (átfedések vannak!)

- A (tavalyi) mintadolgozatokat a "Legjobb a legjobbak közt" címkében vannak.

Részletes leírás: Az egyes projektekben a színek eseményeinek lényeges mozzanataira összpontosító állóképeket (szöveggel) kell létrehoznotok, melyek megragadják a helyzet legfontosabb jellemzőit, kifejezik a karakterek tipikus érzéseit, gondolatait. Tehát mind a cselekményben, a helyzetekben, ill. a monológokban, dialógusokban erősen sűrítenetek kell.

A történettől nem, de a darab szövegétől eltérhettek, utóbbit egyszerűsíthetitek, átfogalmazhatjátok.

Az állókép beállítása során a szereplők térbeli elhelyezkedés, testtartása, mozdulatai (gesztusok) és arcjátéka (mimikája) egyaránt fontos kifejezőeszköz. A színházi élmény lehető legtöbb összetevőjét (a színházi jeleket) használjátok fel a munka során: legyen díszlet, jelmez, hang/zene, stb.

Az elkészült állóképeket fotózzátok vagy videózzátok, szerkesszétek meg .ppt-ben, s véglegesítsétek .pdf-ben.

Értékelés: A csoport vezessen egy projektnaplót (terjedelme: 150-200 szó/ fő!), melyből kiderül, ki, milyen munkát végzett, s hogyan oldotta meg feladatát. Lehetséges, hogy mindenki külön írja meg, ahogy az is, hogy egy valaki írja meg mindenkiét. A jegyzőkönyvet .doc-ban mentsétek.

Beadás határideje, módja: 2018. január 14. (vasárnap, 24 óra),punktom@freemail.hu –ra vagy pendrive-on, személyesen, a könyvtárban.

Jó munkát és szórakozást kívánok Nektek: Torgyik Tamás, szaktanár